Ouderen

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen.

We komen graag bij u aan huis als u niet meer in staat bent naar ons toe te komen.

Hieronder leest u welke handvatten wij u daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen u met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg dichtbij, in uw eigen omgeving.

Hieronder leest u hoe wij met u samenwerken.

Intensieve thuisbegeleiding

Ouderen die langer thuis leven lukt het zelfstandig functioneren vaak onvoldoende of zelfs niet meer.

Lionarons GGZ biedt verschillende vormen van intensieve thuisbegeleiding om ouderen zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie te laten wonen. Voor meer informatie leest u onze brochure.

Intensieve thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO. Desgewenst regelen wij de indicatiestelling met de gemeente.

Heeft u vragen over deze vorm van begeleiding of wilt u hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met onze afdeling Ouderenzorg via info@lionarons-ggz.nl of 088 166 11 00.

Lees meer

Verwijzen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor specialistische GGZ of generalistische basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek.

Aanmelden


Samen met uw huisarts of medisch specialist bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor een intakegesprek. De (huis)arts kan u ook direct aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal. Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en u wordt gevraagd kort aan te geven wat uw problematiek is, zodat nagegaan kan worden of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Na de aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek.

Lees meer

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Dit vindt plaats door observatie, gestructureerde klachtgerichte interviews en psychologisch testonderzoek. Aan het eind van het intaketraject doet de behandelaar u een behandelvoorstel. U zult dan geïnformeerd worden over de behandelmethode, de te verwachten resultaten en de duur van uw individuele en/of groepsbehandeling.
Wanneer u zich daarin kunt vinden wordt dit het behandelplan.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kunt u thuis, op het moment dat het u uitkomt, in uw eigen tempo verder werken aan uw herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u (of uw omgeving) het beste om kunt gaan met de klachten die u heeft.


Wij werken in dit kader met de behandelmodules van TelePsy, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van TelePsy.

We bieden alleen zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling altijd gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. Uw behandelaar zal met u overleggen of de online behandeling in het kader van uw problematiek een waardevolle aanvulling vormt voor uw herstel.

Voor meer informatie kunt u hier onze brochure downloaden.

Lees meer

Samenwerking woonzorgcentra

Elsresidentie in Margraten

De Elsresidentie in Margraten is een kleinschalig woon-zorg-appartementencomplex voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, die in het dagelijkse leven zorg, structuur en begeleiding nodig hebben. De somatische (lichamelijke) zorg in dit complex wordt verzorgd door huisartsenpraktijk Margraten. Ons team Ouderenzorg (bestaande uit o.a. een Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, (GZ-)Psychologen en psychiater) werkt nauw samen met de huisartsen en personeel van het zorgcomplex om passende dementiezorg aan de bewoners te bieden.

Zorgcentra Sint Jozef in Meijel en La Providence in Grubbenvorst

Wij zijn een samenwerking aangegaan met zorgcentra Sint Jozef in Meijel en La Providence in Grubbenvorst. In deze zorgcentra nemen een verpleegkundig specialist en een ouderenpscholoog van ons team Ouderenzorg deel aan het multidisciplinaire zorgteam. Wekelijks zetten zij hun expertise in op het gebied van de ouderenzorg, met name rondom de zorg voor mensen met dementie. Hun voornaamste taken zijn de analyse van probleemgedrag en advisering hierover aan familie en team.

Lees meer

Brochures - Ouderen

Farmacotherapie

Medicatie-overzicht / Medicijnpaspoort

Intensieve Thuisbegeleiding

voor ouderen

Ouderenzorg

Psychologische hulpverlening voor ouderen

Lees meer