Volwassenen

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan uw eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen. Als u daaraan iets wilt veranderen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen u graag met uw psychische problemen. Gericht op herstel of het anders leren omgaan met uw klachten, bieden wij u inzichten en handvatten zodat u weer zelfstandig verder kunt met uw leven.

Aan het einde van uw behandeling krijgt u van uw behandelaar een Doorpakplan. Met dit Doorpakplan kunt u zelfstandig verder werken aan uw herstel. We raden u aan om het Doorpakplan te delen met een naaste en met de POH-GGZ van uw huisarts.

U kunt het Doorpakplan hier bekijken.

Het Doorpakplan is voor ons geïllustreerd door Heavenleigh Jeroense. Zij kampt zelf in haar leven met depressies. In 2023 werkte zij mee aan de documentaire Zware Materie, waarin jonge kunstenaars vertellen hoe het is om te leven met een depressie.

Lees meer

Verwijzen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.


Aanmelden

Samen met uw huisarts of medisch specialist bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor hulp. De (huis)arts kan u ook direct aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal.

Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en wordt u gevraagd een online screeningsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst heet de TeleScreen en ontvangt u per mail. Als u in de huisartsenpraktijk al een screening heeft ingevuld, hoeft u de TeleScreen uiteraard niet nog eens in te vullen. Met behulp van de screeningsvragenlijst bekijken we wat uw problematiek is en of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Bij de vragenlijst hoort een telefonisch screeningsgesprek met een psycholoog van onze eHealth-aanbieder Embloom. Vervolgens worden de screeningsresultaten en verwijzing beoordeeld door onze behandelaren. We noemen dit de pre-intake. Als in de pre-intake blijkt dat we geen passend aanbod voor u hebben, zullen we u terug verwijzen naar de huisarts. Als u deze vragenlijst niet kunt of wilt invullen, wordt dit onderzoek persoonlijk bij u afgenomen. Het kan dan wel zijn dat u pas na dit onderzoek hoort of u bij ons aan het juiste adres bent of dat u terug moet worden verwezen naar de huisarts.

Na de beoordeling in de pre-intake wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het kan zijn dat u hierop enkele weken moet wachten. Dit wordt de aanmeldwachttijd genoemd.

Lees meer

Intake

U ontvangt van ons secretariaat een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Dit vindt plaats door observatie, gestructureerde klachtgerichte interviews en psychologisch testonderzoek. Aan het eind van het intaketraject doet de behandelaar u een behandelvoorstel. U zult dan geïnformeerd worden over de behandelmethode, de te verwachten resultaten en de duur van uw individuele en/of groepsbehandeling.
Wanneer u zich daarin kunt vinden wordt dit het behandelplan.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan altijd een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. U kunt dit overzicht opvragen bij uw apotheker. Het is belangrijk dat u uw zorgverleners altijd informeert over medicijnen die u gaat gebruiken of al gebruikt. U kunt hier meer informatie over lezen.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kunt u thuis, op het moment dat het u uitkomt, in uw eigen tempo verder werken aan uw herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u (of uw omgeving) het beste om kunt gaan met de klachten die u heeft.


Wij werken in dit kader met de behandelmodules van Embloom, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van Embloom.

We bieden behandelingen in de volgende vorm aan:

  • zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. Uw behandelaar zal met u overleggen of online of blended behandeling in het kader van uw problematiek een waardevolle aanvulling vormt voor uw herstel.
  • voor een beperkt aantal klachten zijn er behandeltrajecten die geheel online zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Heijnen (directeur Zorg, tel. 088 166 11 00).

Bekijk hier onze eHealth folder.

Lees meer

Brochures - Volwassenen

Farmacotherapie

Medicatie-overzicht / Medicijnpaspoort

Volwassenenzorg

Acceptance & Commitment Therapy

Volwassenenzorg

Groepspsychotherapie

Lees het ervaringsverhaal van Kim over deze groepstherapie.

Volwassenenzorg

Schematherapie

Folder eHealth

De kracht van digitale zorg

Folder Samenwerken om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Informatie voor cliënten over het aanleveren van ROM gegevens

Volwassenenzorg

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Volwassenenzorg

Lichttherapie (bij seizoensgebonden depressie)

Lees meer