Volwassenen

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen.

Hieronder leest u welke handvatten wij u daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen u met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg dichtbij, in uw eigen omgeving.

Hieronder leest u hoe wij met u samenwerken.

Verwijzen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor specialistische GGZ of generalistische basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek.


Aanmelden

Samen met uw huisarts of medisch specialist bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor een intakegesprek. De (huis)arts kan u ook direct aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal. Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en u wordt gevraagd kort aan te geven wat uw problematiek is, zodat nagegaan kan worden of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Na de aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek.

Lees meer

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Dit vindt plaats door observatie, gestructureerde klachtgerichte interviews en psychologisch testonderzoek. Aan het eind van het intaketraject doet de behandelaar u een behandelvoorstel. U zult dan geïnformeerd worden over de behandelmethode, de te verwachten resultaten en de duur van uw individuele en/of groepsbehandeling.
Wanneer u zich daarin kunt vinden wordt dit het behandelplan.

Lees meer

eHealth

Online behandeling

Lionarons GGZ biedt naast persoonlijke gesprekken met de behandelaar ook online behandelingen. Zo kunt u thuis, op het moment dat het u uitkomt, in uw eigen tempo verder werken aan uw herstel. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en oefeningen, maar ook aan informatie over hoe u (of uw omgeving) het beste om kunt gaan met de klachten die u heeft.


Wij werken in dit kader met de behandelmodules van TelePsy, een toonaangevend bedrijf op het gebied van internetbehandeling. Alle behandelaren zijn getraind in het gebruik van TelePsy.

We bieden alleen zogenaamde ‘blended’ behandelingen. Dat wil zeggen dat een online behandeling altijd gecombineerd wordt met persoonlijke gesprekken. Uw behandelaar zal met u overleggen of de online behandeling in het kader van uw problematiek een waardevolle aanvulling vormt voor uw herstel.

Voor meer informatie kunt u hier onze brochure downloaden.

Lees meer

Brochures - Volwassenen

Farmacotherapie

Medicatie-overzicht / Medicijnpaspoort

Volwassenenzorg

Psychologische hulpverlening voor volwassenen

Lees meer