Cliënten

Hoe gaat het met u?

U heeft de innerlijke kracht om problemen te overwinnen en te bepalen hoe u een betekenisvolle invulling geeft aan het eigen leven. Daarin moet u niet belemmerd worden door psychische problemen.

Hieronder leest u welke handvatten wij u daarvoor bieden.

Hoe werkt het bij ons?

We helpen kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. We zijn jong van geest, toegankelijk en bieden vernieuwende persoonlijke zorg.

Hieronder leest u hoe wij met u samenwerken.

Aanmelden

Samen met uw huisarts bekijkt u met welk type zorg u het beste geholpen bent. Met de verwijsbrief van uw huisarts kunt u zich bij ons aanmelden voor een intakegesprek.

Aanmelden kan telefonisch via 088 - 1661100 of digitaal. Bij de aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en u wordt gevraagd kort aan te geven wat uw problematiek is, zodat nagegaan kan worden of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Na de aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor het intakegesprek.

Digitaal aanmelden is alleen mogelijk voor personen boven de 16 jaar. Voor jongere personen is toestemming nodig van (beide) gezaghebbende ouders. Let op: we kunnen uw aanmelding verwerken zodra wij de verwijsbrief van u of uw huisarts hebben ontvangen. Deze kunt u ook direct uploaden in het formulier.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn en in welke mate ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Aan het eind van de intake leggen wij u een behandelvoorstel voor met een inschatting van de behandeltijd en de te verwachte resultaten. Wanneer u zich daarin kunt vinden wordt dit het behandelplan.

Lees meer

Verwijzing

Volwassenen

Wanneer u klachten ervaart, bespreekt u deze eerst met de huisarts en/of POH-GGZ (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor specialistische GGZ of generalistische basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben, kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek.

Deze kunt u ook direct uploaden in het formulier.

Minderjarigen

Voor kinderen onder de 18 jaar kan het zijn dat (tevens) een beschikking van de gemeente en/of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig is. De gemeente waarin u staat ingeschreven kan u hierover verder informeren.

In de gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal dient uw kind te worden verwezen naar onze afdeling Kind en Jeugd via JenS. JenS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in deze gemeentes. Wij werken samen met JenS. Uw verwijzing wordt via JenS aan ons doorgestuurd.

Lees meer