Wachttijden

Wachttijden

Hieronder vindt u het wachttijdenoverzicht (aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd) van onze locaties (Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis GGZ). Dit overzicht geeft echter niet altijd de actuele situatie per dag weer. Neem bij voorkeur altijd even contact met ons op.

Conform NZa regeling publiceren wij de wachttijden slechts een keer per maand. Voor actuele wachttijden adviseren wij u om contact op te nemen met het secretariaat (zie hiervoor het telefoonnummer bovenaan deze pagina of de pagina met contactinformatie).

Voor 2021 heeft Lionarons GGZ met een aantal zorgverzekeraars geen contract afgesloten. Wij nemen geen nieuwe cliënten met deze verzekeringen in behandeling. Meer informatie over de (niet-) gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier.

Wachttijden overzicht

Verschillende locaties

Bij de wachttijd per locatie moet u rekening houden met het feit dat wij werken met kleine vestigingen waar dus ook een beperkte capaciteit is.

Als u bereid bent om naar een andere locatie te gaan voor uw behandeling, kunt u dit het beste aangeven bij de aanmelding. Dit kan schelen in de tijd die u moet wachten.

Soms kan uw wachttijd korter of langer worden dan u aanvankelijk is toegezegd. Meer informatie hierover vindt u bij de Veelgestelde vragen: Kan mijn wachttijd nog veranderen?

Aannamestop VGZ cliënten

Helaas hebben wij per 1 oktober 2021 een aanname-stop moeten instellen voor VGZ-verzekerden. Dit komt omdat wij het maximale budget dat wij jaarlijks van VGZ krijgen, hebben bereikt. Nieuwe cliënten kunnen pas weer vanaf 2022 worden ingepland. U kunt contact opnemen met zorgbemiddeling van VGZ met de vraag of u elders sneller terecht kunt.

Aanmeld- en behandelwachttijd

Voordat u op onze wachtlijst voor behandeling wordt geplaatst, vragen wij u een online vragenlijst in te vullen. Lees hier meer over deze zogenaamde TeleScreen.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden. De aanmeldwachttijd in de groene, linkerkolom van het overzicht is de stand van zaken aan het begin van de maand.

In de grijze, rechter kolom ziet u de aanmeldwachttijd retrospectief. Dat is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft voor dat de wachttijden op deze manier berekend moeten worden.

Behandelwachttijd

Voordat u aan de daadwerkelijke behandeling van uw klachten begint, is er eerst een fase waarin de behandelaar nagaat wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, kan deze fase even duren.

De behandelwachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen; het kan dus per persoon verschillen. De weergegeven behandelwachttijd wordt ook retrospectief berekend en is dus de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden.

Lees meer

Na verwijzing eerst een online vragenlijst invullen

In het wachttijden-overzicht op deze pagina ziet u hoelang het duurt voordat de behandeling start. Als u voor behandeling naar Lionarons GGZ bent verwezen, sturen wij u per mail een online vragenlijst, de TeleScreen. Deze vragenlijst moet u invullen, voordat u bij ons op de wachtlijst voor behandeling voor uw psychische klachten kunt worden geplaatst.

Mogelijk heeft uw huisarts of de POH-GGZ u al een screeningsvragenlijst in laten vullen en met de verwijzing mee gestuurd. Dan hoeft u de TeleScreen uiteraard niet in te vullen.

Waarom eerst een vragenlijst?

Door u deze vragenlijst te laten invullen, kunnen wij zo snel mogelijk beoordelen of wij een passend hulpaanbod hebben voor uw klachten. We kunnen u daarmee beter van dienst zijn en u komt daarmee niet onnodig op de wachtlijst te staan.

Mocht blijken dat we geen passende hulp voor u hebben, dan zullen we dat aan u en uw huisarts laten weten. We nemen dan contact op met u en uw huisarts.

Hoe werkt het?

U krijgt per mail een link naar de online vragenlijst van Embloom toegestuurd.
Embloom is een bedrijf waarmee wij samenwerken en dat de screening voor ons uitvoert. Na het invullen van de vragenlijst wordt u ook nog gebeld door een psycholoog van Embloom. De resultaten van de vragenlijst en dit telefoongesprek worden aan ons teruggekoppeld in een rapportage. Vervolgens bepalen wij of wij een passend hulpaanbod voor uw problemen hebben of dat u elders beter geholpen kunt worden.
Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo snel mogelijk invult. Dan kunnen we u ook zo snel mogelijk van dienst zijn.

Wachttijd

De genoemde wachttijd gaat dus pas in nadat u na de beoordeling van de TeleScreen-resultaten bij ons op de wachtlijst voor behandeling bent geplaatst. Gemiddeld duurt het 2 weken voordat de vragenlijst is beoordeeld.
Lionarons GGZ heeft geen wachtlijst voor behandeling nadat u de intake heeft gehad. De behandelingswachttijd die in het overzicht wordt weergegeven, is het aantal weken dat gebruikt kan worden voor de intakefase, waarin uitgebreid onderzoek ten behoeve van het behandelplan kan plaatsvinden. De duur daarvan is afhankelijk van de aard van de klachten en kan dus per persoon verschillen.

Privacy

De TeleScreen-vragenlijst voldoet aan alle eisen van de privacywetgeving AVG. De door u ingevulde gegevens zijn alleen in te zien door de psycholoog van Embloom en de behandelaren van Lionarons GGZ. Wij zullen u gegevens nooit aan derden verstrekken. Voor het informeren van uw huisarts vragen we in de vragenlijst om uw toestemming.

Kosten

Aan het invullen van de TeleScreen zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Verwijzer

Bent u huisarts of POH-GGZ? Bekijk dan hier waarom wij de TeleScreen afnemen.


Lees meer

Specifieke wachttijden

Diagnosegroep

Indien er voor de behandeling van specifieke diagnoses een langere behandelingswachttijd bestaat dan kunt u deze wachttijd per diagnosegroep in het overzicht terugvinden.

Zorgverzekeraar

Soms is de aanmeldings- en/of behandelingswachttijd afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Dit heeft te maken met de contractafspraken die wij met de afzonderlijke zorgverzekeraars maken. Indien er voor een bepaalde zorgverzekeraar een langere wachttijd bestaat dan kunt u deze terugvinden in het overzicht.

Lees meer

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).


Campagne 'Weg van de wachtlijst'

Lionarons GGZ neemt deel aan de campagne 'Weg van de wachtlijst' in het kader van het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Deze campagne heeft als doel cliënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.
Zie voor meer informatie: www.wegvandewachtlijst.nl

Website Kiezen in de GGZ

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Deze website kan u ook helpen bij het vinden van een GGZ-aanbieder met korte wachtlijsten

Regionale Taskforces Wachtlijsten in de GGZ

In de zomer van 2017 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Onderdeel daarvan was de vorming van regionale taskforces, waarin relevante partijen in een regio bijeenkomen om knelpunten op te lossen. In Zuid-Limburg participeert Lionarons GGZ in een dergelijke taskforce en spannen wij ons samen met onze collega-instellingen in om de wachtlijsten te verkorten.

Lees hier wat wij doen om de wachtlijsten te verkorten.

Lees meer