Wachttijden

Wachttijden

Hieronder vindt u het wachttijdenoverzicht.

Dit overzicht geeft echter niet altijd de actuele situatie per dag weer. Neem bij voorkeur altijd even contact met ons op.

Conform NZa regeling publiceren wij de wachttijden slechts een keer per maand. Voor actuele wachttijden adviseren wij u om contact op te nemen met het secretariaat (zie hiervoor het telefoonnummer bovenaan deze pagina of de pagina met contactinformatie).

Lionarons GGZ heeft met een aantal zorgverzekeraars geen contract afgesloten. Wij nemen geen nieuwe cliënten met deze verzekeringen in behandeling. Meer informatie over de (niet-) gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u hier.

Wachttijden overzicht

Verschillende locaties

Bij de wachttijd per locatie moet u rekening houden met het feit dat wij werken met kleine vestigingen waar dus ook een beperkte capaciteit is.

Als u bereid bent om naar een andere locatie te gaan voor uw behandeling, kunt u dit het beste aangeven bij de aanmelding. Dit kan schelen in de tijd die u moet wachten.

Soms kan uw wachttijd korter of langer worden dan u aanvankelijk is toegezegd. Meer informatie hierover vindt u bij de Veelgestelde vragen: Kan mijn wachttijd nog veranderen?

Na de verwijzing

Na de verwijzing naar de afdeling Kind en Jeugd wordt de intakeprocedure in gang gezet. De wachttijd na aanmelding is te zien in het wachttijdenoverzicht.

Nadat u bent verwezen voor de afdeling Volwassenen- of Ouderenzorg ontvangt u van ons een online vragenlijst. Dit is de TeleScreen. Op basis van de verwijzing en resultaten van de TeleScreen beoordelen we of wij een passend aanbod voor u hebben. Daarna plaatsen wij u op een wachtlijst voor een intakegesprek.

Als we geen aanbod voor u hebben, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. We nemen telefonisch contact op met uw verwijzer voor een beter passend aanbod.

Behandelwachttijd

Na de intake wordt u op een behandelwachtlijst geplaatst. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, kan deze fase korter of langer duren. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

In een heel enkel geval kunnen de bevindingen van de intake aanleiding zijn tot een doorverwijzing naar een ander beter passend hulpaanbod. Dit wordt in het terugkoppelingsgesprek met u besproken. Uiteraard wordt hierover ook de verwijzer geïnformeerd.

Tijdens de behandelwachttijd

Om de behandelwachttijd te overbruggen, bieden we u alvast online modules aan. Hiermee kunt u zich alvast voorbereiden op de behandeling en zelfstandig aan uw herstel werken.

Uitleg wachttijden

In het wachttijdenoverzicht ziet u verschillende kolommen. U kunt hier uitleg vinden over wat deze kolommen betekenen.

Lees meer

Eerst een online vragenlijst invullen

Volwassenen die voor behandeling naar Lionarons GGZ zijn verwezen, sturen wij per mail een online vragenlijst: de TeleScreen. Deze vragenlijst moet u invullen, zodat wij kunnen beoordelen of wij een passend aanbod voor uw klachten hebben.

Mogelijk heeft uw huisarts of de POH-GGZ u al een screeningsvragenlijst in laten vullen en met de verwijzing mee gestuurd. Dan hoeft u de TeleScreen uiteraard niet in te vullen.

Waarom eerst een vragenlijst?

Door u deze vragenlijst te laten invullen, kunnen wij zo snel mogelijk beoordelen of wij een passend hulpaanbod hebben voor uw klachten. We kunnen u daarmee beter van dienst zijn en u hoeft daardoor niet onnodig lang te wachten.

Mocht blijken dat we geen passende hulp voor u hebben, dan zullen we dat aan u en uw huisarts laten weten. We nemen dan contact op met u en uw huisarts.

Hoe werkt het?

U krijgt per mail een link naar de online vragenlijst van Embloom toegestuurd.
Embloom is een bedrijf waarmee wij samenwerken en dat de screening voor ons uitvoert. Na het invullen van de vragenlijst wordt u ook nog gebeld door een psycholoog van Embloom. De resultaten van de vragenlijst en dit telefoongesprek worden aan ons teruggekoppeld in een rapportage. Vervolgens bepalen wij of wij een passend hulpaanbod voor uw problemen hebben of dat u elders beter geholpen kunt worden.
Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo snel mogelijk invult. Dan kunnen we u ook zo snel mogelijk van dienst zijn.

Uitnodiging intake

Als wij hebben beoordeeld dat wij een passend aanbod voor u hebben, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit vindt binnen ca. 4 weken plaats. Alleen bij de afdeling Volwassenenzorg Zuid-Limburg hebben wij op dit moment een wachtlijst voor een intake (16 tot 20 weken).

Na de intake

Na de intakeprocedure bekijken we nog een keer of wij een passend aanbod voor u hebben. Als wij geen passend aanbod hebben, laten wij u dit uiteraard zo snel mogelijk weten. Ook nemen we contact op met uw huisarts voor een verwijzing die wel past bij uw hulpvraag.

Behandelwachttijd

Als u de intakefase heeft doorlopen, wordt u op de wachtlijst voor behandeling geplaatst. De duur daarvan is afhankelijk van de aard van de klachten en kan dus per persoon verschillen. De wachttijd voor behandeling kunt u overbruggen door middel van het doorlopen van een eHealth-programma. Dit zal de behandelaar voor uw klaar zetten.

Privacy

De TeleScreen-vragenlijst voldoet aan alle eisen van de privacywetgeving AVG. De door u ingevulde gegevens zijn alleen in te zien door de psycholoog van Embloom en de behandelaren van Lionarons GGZ. Wij zullen u gegevens nooit aan derden verstrekken. Voor het informeren van uw huisarts vragen we in de vragenlijst om uw toestemming.

Kosten

Aan het invullen van de TeleScreen zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Verwijzer

Bent u huisarts of POH-GGZ? Bekijk dan hier waarom wij de TeleScreen afnemen.


Lees meer

Uitleg wachttijden

In het wachttijden-overzicht ziet u hoe lang onze actuele wachttijden zijn. Hieronder geven wij uitleg over de informatie op het wachttijden-overzicht.

Telefonisch contact over de meest actuele situatie

Eén keer per maand wordt het wachttijden-overzicht op de website geactualiseerd. We raden u aan om telefonisch contact met ons op te nemen over de meest actuele situatie. De actuele situatie kan immers per dag veranderen. Bijvoorbeeld door een hoog aantal nieuwe aanmeldingen of de onverhoopte uitval van een behandelaar. Neem daarom contact met ons op en laat u informeren door het secretariaat: 088 166 11 00.

Actuele wachttijd en retrospectieve wachttijd

Wij zijn verplicht om de wachttijd over de afgelopen 2 maanden te vermelden op de website. Dit is de retrospectieve wachttijd. In het overzicht staat ook de actuele wachttijd aan het begin van de maand (groene kolom). Dit overzicht wordt aan het begin van de maand geactualiseerd, maar kan zoals hierboven vermeld, dus altijd weer per dag verschillen.

Aantal wachtenden

In het wachttijden-overzicht staat ook het aantal wachtenden vermeld. Toch kan de wachttijd lang zijn, ook al zijn er niet veel wachtenden. Dat kan met een aantal zaken te maken hebben. Wij hebben bijvoorbeeld voor sommige hulpvragen en sommige therapievormen helaas een langere wachttijd dan voor andere. Het kan dus zijn dat een gering aantal wachtenden wacht op behandeling voor een specifieke hulpvraag of behandeling.

Diagnosegroep

Indien er voor de behandeling van specifieke diagnoses een langere behandelingswachttijd bestaat, dan kunt u deze wachttijd per diagnosegroep in het overzicht terugvinden.

Zorgverzekeraar

Soms is de aanmeldings- en/of behandelingswachttijd afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Dit heeft te maken met de contractafspraken die wij met de afzonderlijke zorgverzekeraars maken. Indien er voor een bepaalde zorgverzekeraar een langere wachttijd bestaat dan kunt u deze terugvinden in het overzicht.

Lees meer

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).


Campagne 'Weg van de wachtlijst'

Lionarons GGZ neemt deel aan de campagne 'Weg van de wachtlijst' in het kader van het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Deze campagne heeft als doel cliënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.
Zie voor meer informatie: www.wegvandewachtlijst.nl

Website Kiezen in de GGZ

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Deze website kan u ook helpen bij het vinden van een GGZ-aanbieder met korte wachtlijsten

Regionale Taskforces Wachtlijsten in de GGZ

In de zomer van 2017 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Onderdeel daarvan was de vorming van regionale taskforces, waarin relevante partijen in een regio bijeenkomen om knelpunten op te lossen. In Zuid-, Midden- en Noord-Limburg participeert Lionarons GGZ in een dergelijke taskforce en spannen wij ons samen met onze collega-instellingen in om de wachtlijsten te verkorten.

Lees hier wat wij doen om de wachtlijsten te verkorten.

Lees meer