Wachttijden

Wachttijden

Momenteel (september 2020) zijn onze wachttijden (veel) korter. Lees erover in deze extra nieuwsbrief.

Hieronder vindt u het wachttijdenoverzicht (aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd) van onze locaties (Gespecialiseerde GGZ en Generalistische Basis GGZ). Dit overzicht geeft echter niet altijd de actuele situatie per dag weer. Neem bij voorkeur altijd even contact met ons op.

Conform NZa regeling publiceren wij de wachttijden slechts een keer per maand. Voor actuele wachttijden adviseren wij u om contact op te nemen met het secretariaat (zie hiervoor het telefoonnummer bovenaan deze pagina of de pagina met contactinformatie).

Voor 2020 heeft Lionarons GGZ geen contract afgesloten met zorgverzekeraars ASR en Caresq. Wij nemen geen nieuwe cliënten met deze verzekeringen in behandeling.

Wachttijden overzicht

Verschillende locaties

Bij de wachttijd per locatie moet u rekening houden met het feit dat wij werken met kleine vestigingen waar dus ook een beperkte capaciteit is.

Als u bereid bent om naar een andere locatie te gaan voor uw behandeling, kunt u dit het beste aangeven bij de aanmelding. Dit kan schelen in de tijd die u moet wachten.

Soms kan uw wachttijd korter of langer worden dan u aanvankelijk is toegezegd. Meer informatie hierover vindt u bij de Veelgestelde vragen: Kan mijn wachttijd nog veranderen?

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden. De aanmeldwachttijd in de eerste kolom van het overzicht is de stand van zaken aan het begin van de maand.

In de tweede kolom ziet u de aanmeldwachttijd retrospectief. Dat is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft voor dat de wachttijden op deze manier berekend moeten worden.

Lees meer

Behandelwachttijd


Voordat u aan de daadwerkelijke behandeling van uw klachten begint, is er eerst een fase waarin de behandelaar nagaat wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, kan deze fase even duren.

De behandelwachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen; het kan dus per persoon verschillen. De weergegeven behandelwachttijd wordt ook retrospectief berekend en is dus de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden.

Lees meer

Specifieke wachttijden

Diagnosegroep

Indien er voor de behandeling van specifieke diagnoses een langere behandelingswachttijd bestaat dan kunt u deze wachttijd per diagnosegroep in het overzicht terugvinden.

Zorgverzekeraar

Soms is de aanmeldings- en/of behandelingswachttijd afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Dit heeft te maken met de contractafspraken die wij met de afzonderlijke zorgverzekeraars maken. Indien er voor een bepaalde zorgverzekeraar een langere wachttijd bestaat dan kunt u deze terugvinden in het overzicht.

Lees meer

Wachttijden te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).


Campagne 'Weg van de wachtlijst'

Lionarons GGZ neemt deel aan de campagne 'Weg van de wachtlijst' in het kader van het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Deze campagne heeft als doel cliënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.
Zie voor meer informatie: www.wegvandewachtlijst.nl

Website Kiezen in de GGZ

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Deze website kan u ook helpen bij het vinden van een GGZ-aanbieder met korte wachtlijsten

Regionale Taskforces Wachtlijsten in de GGZ

In de zomer van 2017 hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Onderdeel daarvan was de vorming van regionale taskforces, waarin relevante partijen in een regio bijeenkomen om knelpunten op te lossen. In Zuid-Limburg participeert Lionarons GGZ in een dergelijke taskforce en spannen wij ons samen met onze collega-instellingen in om de wachtlijsten te verkorten.

Lees hier wat wij doen om de wachtlijsten te verkorten.

Lees meer