Vacatures

Staat uw functie er niet bij?

Wie weet zijn er toch mogelijkheden

Ook uw open sollicitatie zien we graag tegemoet!

Mail uw sollicitatiebrief en CV naar onze personeelsafdeling (mevrouw Camille Essed): c.essed@lionarons-ggz.nl.

Lees meer

Ons werk

We bieden hulpverlening in de Generalistische Basis en Specialistische GGZ aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor onze cliënten. Bij Lionarons GGZ werken we multidisciplinair in teams bestaande uit (GZ-)psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, SPV, Verpleegkundig Specialisten GGZ, vaktherapeuten en ambulant begeleiders.

In dit document vertellen een aantal medewerkers over hun werkplezier in de zorg.

Lees meer

Eerst eens proeven?

Stage lopen bij Lionarons GGZ

Vaktherapie stage(s):

 • Voor leerjaar 2024-2025 zijn alle beschikbare stageplekken gevuld.

 • Heb je belangstelling in een stage Vaktherapie vanaf september 2025? Er zijn mogelijkheden om stage te lopen bij de afdeling Kind en Jeugd Zuid-Limburg en bij de afdeling Volwassenenzorg Zuid-Limburg.

Social Work stage(s):

 • Voor leerjaar 2024-2025 zijn alle beschikbare stageplekken gevuld.

 • Heb je belangstelling in een stage Social Work vanaf september 2025? Er zijn mogelijkheden om stage te lopen bij de afdeling Kind en Jeugd Zuid-Limburg. Dit geldt alleen voor studenten met het profiel Jeugd.

Universitaire stage(s):

 • Voor leerjaar 2024-2025 zijn alle beschikbare stageplekken gevuld.

 • Voor leerjaar 2025-2026 is de sluitingdatum vastgesteld op 15 maart 2025. Sollicitaties die na deze datum binnen komen worden dan ook niet meer in behandeling genomen. Een van de vereisten voor een stageplek is dat je minimaal 9 maanden, 3 dagen per week beschikbaar bent.

 • Tevens bestaat de mogelijkheid om de basisaantekening psychodiagnostiek te behalen gedurende de stage.

Het opleiden van nieuwe zorgprofessionals hebben wij hoog in ons vaandel staan. Onze organisatie biedt verschillende stageplaatsen aan in de geestelijke gezondheidszorg. Zo bieden wij bijvoorbeeld jaarlijks stageplekken aan specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Ook zijn er praktijkstagemogelijkheden voor o.a. (GZ-)psychologen en mogelijkheden voor onderzoeksstages.


Wanneer je bij ons stage loopt, krijg je de kans ervaring op te doen in een interessante en veelzijdige organisatie, waarbij je een mooie basis legt voor jouw toekomst. Je wordt op professionele wijze begeleid door onze werk- en praktijkbegeleiders.

Interesse in een stage bij Lionarons GGZ? Informeer dan naar de mogelijkheden of mail je motivatie en CV naar onze personeelsafdeling (Anoek Jongen):

Anoek Jongen

Medewerker P&O

telefoon: 088 166 11 00

Interviews met stagiairs

In onderstaande interviews laten wij een aantal stagiairs aan het woord. Klik op de afbeelding en lees wat zij vertellen over hun stage.

Lees meer

Identiteit & competenties

Een beschrijving van onze identiteit en de competenties die wij van onszelf vragen (de kernwaarden van Lionarons GGZ) zijn onderdeel van de werving en selectieprocedure. Zie de infographic die u hier kunt downloaden. Sollicitanten worden bevraagd op competenties als ontwikkelingsgerichtheid, betrokkenheid en klantvriendelijkheid. Lionarons GGZ gelooft dat zij met het uitdragen van deze waarden een belangrijke bijdrage levert in het creëren van een werksfeer die is gebaseerd op respect en saamhorigheid.

Lees meer

Bijscholing & ontwikkeling

Lionarons GGZ wil haar medewerkers een solide, professionele en ontwikkelingsgerichte omgeving bieden. Het personeelsbeleid is gericht op ´continuing education´. Dit houdt in dat van alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich voortdurend bijscholen en hun kennis op peil houden. Lionarons GGZ investeert hiervoor in interne en externe deskundigheidsbevordering. Bij het aannemen van personeel let Lionarons GGZ op de juiste deskundigheid die nodig is om een bestaande team te versterken, maar zeker ook op persoonlijke eigenschappen als leergierigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit en sociale vaardigheden.

Lees meer

Erkende opleidingsinstelling

GZ-opleiding

Lionarons GGZ is een door het RINO erkende praktijkinstelling voor de GZ-Opleiding. De opleiding tot GZ-psycholoog wordt steeds generalistischer van opzet. Dat betekent dat GZ-psychologen i.o. niet enkel ervaring opdoen binnen de eigen organisatie en eigen doelgroep, maar dat er veel meer aandacht komt voor het levensloopperspectief. Opleidelingen moeten binnen de 2-jarige opleiding op tenminste 2 verschillende afdelingen (kind en jeugd, volwassenen en ouderen) werkervaring opdoen.

We maken daarom onderdeel uit van een samenwerkingsverband met een aantal andere organisaties onder penvoerderschap van HSK/Mentaal Beter. De andere samenwerkingspartners zijn Moventis, Visio KJ, Rughuis, Meander, PGZ, PHI, Boba, Koraal, Zuyderland, Cicero en SeysCentra.

Medewerkers van de deelnemende organisaties kunnen tijdens hun opleiding door middel van een onderlinge uitwisseling werkervaring opdoen bij één van deze organisaties.

Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde

Daarnaast zijn we praktijkinstelling voor Specialisten Ouderengeneeskunde in opleiding. Om de zes maanden bieden wij een stageplek voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. In dit artikel kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze opleidingsplekken, informeer dan bij uw eigen opleidingsinstelling of neem contact op met onze afdeling P&O.


Directeur P&O

mevrouw Camille Essed

c.essed@lionarons-ggz.nl of 06 - 49887958

Lees meer

Medewerkers vertellen

Om je een realistisch beeld te geven van Lionarons GGZ hebben we een paar collega's gevraagd om aan te geven hoe zij het vinden om bij ons te werken.

Roel van der Rijt

gezondheidszorgpsycholoog / teamleider Kind & Jeugd BIG nummer 79928996725

"Mijn naam is Roel van der Rijt en ik werk bij Lionarons GGZ als GZ-Psycholoog, (regie)behandelaar en ik ben één van de teamleiders binnen de afdeling Kind en Jeugd.

In 2011 ben ik begonnen als stagiaire bij Lionarons GGZ. Bij mijn kennismakingsgesprek werd aangegeven dat na een succesvolle stage een contract tot de mogelijkheden behoorde. Dat was spannend en na 9 maanden tekende ik mijn eerste jaarcontract.

Ik was trots maar ook jong en onervaren. Ik ben goed opgevangen en gecoacht in mijn ontwikkeling. In de afgelopen 13 jaar heb ik onze organisatie zien groeien, professionaliseren en ons aanbod zien uitbreiden. Ik heb veel lieve collega’s, we zijn betrokken bij elkaar en hebben gezien dat we zelf ouders werden die soms ook worstelen met opvoeden. We delen lief en leed met elkaar. Je ziet je collega’s vaker dan je allerbeste vrienden en dit zorgt voor een hechte band. In 2019 kreeg ik de kans om de opleiding tot GZ-Psycholoog te volgen en in 2022 werd ik bovendien teamleider. Het is erg leuk om samen met de directie en mijn collega-teamleiders aan het roer te staan van onze dynamische en kundige organisatie waarbij we meedenken over veranderprocessen, kansen, maar ook blijven doen waar we goed in zijn.

Werken bij Lionarons GGZ is leuk omdat wij echt samenwerken met de kinderen, jongeren en ouders die bij ons komen. Dat betekent dat vanaf het eerste moment van kennismaking de kinderen zelf mogen nadenken over wat ze komen doen. Soms is dat om iets uit te zoeken (diagnostiek) en soms is dat om te helpen bij een veranderwens (behandeling). Ook ouders mogen een eigen hulpvraag hebben en die hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als die van hun kind.

Vanaf het moment van intake, de kennismaking, puzzelen we samen met kinderen, ouders en ons multidisciplinaire team om beter te begrijpen hoe actuele klachten samenhangen met de ontwikkeling, levensloop, omgevingsfactoren en kindeigenschappen. Hier ligt onze kracht en in een vak dat soms ook complex is, is het heel fijn als dit succesvol is.

Ik ben heel blij met ons team bij Kind en Jeugd dat niet te klein, niet te groot maar precies goed is. We werken met een leuke groep hulpverleners die doorgaans tussen de 25 en 45 jaar oud zijn. Daardoor is er veel overlap in hoe onze levens eruit zien. Aangezien we weinig verloop van personeel kennen, zie ik veel collega’s al jarenlang en kennen we elkaar erg goed. Lionarons GGZ is een betrokken organisatie, een familiebedrijf dat goed voor haar personeel zorgt. Daar hecht ik veel waarde aan.

Werken in de GGZ betekent dat je voor kinderen en ouders de regisseur bent van een verander- of acceptatieproces. De doelgroep Kind en Jeugd is naar mijn idee in gedrag, gevoelens en rationele processen alsmede ten aanzien van het zich ontwikkelende flexibele brein een dankbare doelgroep omdat er nog veel te leren valt. Een goed traject in de GGZ kan levenslange positieve gevolgen hebben en op preventief gebied veel goeds doen. Werken met kinderen vraagt veel meer vaardigheden dan een goede gesprekstherapie en daarom maken we ook gebruik van spel- of vaktherapie.

Lionarons GGZ is een plek waar je veel mag leren. Iedere jonge collega heeft een regiebehandelaar, werkbegeleiding, supervisie en intervisie. We hebben ieder jaar meerdere stagiaires en die zijn erg enthousiast over hoeveel ze in een jaar mogen meekijken, doen en leren. Ook is er altijd wel een collega bezig met een post-master opleiding zoals die tot GZ-Psycholoog. Dat zorgt voor een actuele verspreiding van inzichten in vak-ontwikkelingen bij collega’s. Ook is een ruim aantal collega’s een alternatieve leerroute aan het bewandelen om via cursussen en supervisie een post-master aantekening te krijgen. Aan het begin van het kalenderjaar inventariseren we als teamleiders alle opleidingswensen en proberen we die te matchen met de richting waar we als organisatie naartoe willen.

Lionarons GGZ weet waar haar kracht ligt en waar andere organisaties wellicht meer expertise hebben. Daarom kunnen hulpvragers die op intake komen erop rekenen dat we vooraf goed hebben nagedacht of de vraag past bij ons aanbod. Hierdoor kunnen kinderen en ouders na de intake starten met de behandeling en blijven ze doorgaans ook bij dezelfde behandelaar. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust.

De kleinschaligheid van onze organisatie, vaste kamers en dezelfde vriendelijke receptioniste bij binnenkomst zorgen voor een huiselijke sfeer. Dat is heel belangrijk voor ouders en jonge kinderen want de stap naar hulp is een spannende en kwetsbare stap die goed, vakkundig en vriendelijk mag worden ontvangen."

Wil jij ook deel uit maken van één van de behandelteams van de afdeling Kind en Jeugd? We hebben vacatures in Zuid-Limburg én in Noord- en Midden-Limburg. Neem eens een kijkje bij onze vacatures."

Charida Smeets

basispsycholoog Kind en Jeugd Zuid-Limburg

Charida Smeets maakt als psycholoog deel uit van één van de drie behandelteams van de afdeling Kind en Jeugd Zuid-Limburg bij Lionarons GGZ. Ze is vol lof over dit multidisciplinair samengestelde team bij Lionarons GGZ.

In 2021 koos Charida bewust voor een baan bij Lionarons GGZ. Tot dan toe had zij verschillende andere functies bekleed: “Wat ik miste in mijn vorige functies was het écht samenwerken. Daarnaast merkte ik dat ik na mijn vorige functies op zoek was naar meer diepgang en zelf kinderen met meer complexe problematiek wilde behandelen.” Via een collega werd Charida getipt over een vacature bij de afdeling Kind en Jeugd van Lionarons GGZ. “De sollicitatieprocedure bij Lionarons GGZ was ontzettend persoonlijk. Er werd wel stilgestaan bij wat ik aan werkervaring had, maar de nadruk lag echt op wie ik als persoon ben en wat ik belangrijk vind in een team”, vertelt Charida.

Charida is blij met haar baan bij Lionarons GGZ: “We werken als behandelteam samen rondom het kind, diens gezin en systeem. We vullen elkaar aan en vormen een mooie combinatie van (GZ)-psychologen, SPV’en, verpleegkundig specialist, psychodiagnostisch medewerkers, vaktherapeuten en psychiater, waarbij we de hulpvraag van de cliënt heel dynamisch benaderen en inspelen op wat er nodig is. Ik ervaar een enorme bereidheid bij collega’s om kennis met elkaar te delen, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Daarbij zijn we heel gelijkwaardig aan elkaar. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt, ieders inbreng wordt even gewaardeerd. Collega’s zijn ook onderling heel betrokken. Lief en leed wordt met elkaar gedeeld.”

Charida illustreert een multidisciplinaire samenwerking aan de hand van een voorbeeld: “We nemen ouders bijvoorbeeld wel eens mee in een ouder-kind interactie observatie middels een video-opname. Van een co-therapeut krijgt het gezin dan een creatieve opdracht. We maken een video-opname van de interactie en bespreken dit vervolgens gezamenlijk met ouders: wat ging er goed, wat kon er beter, herkennen ouders wat er tijdens de observatie gebeurde ook in het dagelijks leven? Vervolgens krijgt het gezin oefeningen mee om ook thuis met het geleerde aan de slag te gaan. Overigens ben ik ervan overtuigd dat iedere ouder in de opvoeding zijn stinkende best doet. Alleen kan een ouder soms wat ondersteuning of handvatten bij de opvoeding gebruiken, zeker als er sprake is van psychische klachten.”

Ook over de verscheidenheid in problematiek is Charida te spreken: “We werken bij Lionarons GGZ niet met heel duidelijk afgebakende zorglijnen. Als behandelaar krijg je dus te maken met het brede palet aan psychische klachten. Dat maakt het werk heel afwisselend. Geen dag is eigenlijk hetzelfde.” Persoonlijk heeft Charida meer affiniteit met het jonge kind en met hechtingsproblematiek. “Wat mij betreft hoeft daar echter niet mijn hele agenda mee vol te staan. Juist de verscheidenheid in problematiek en mate van ernst zijn heel prettig”, aldus Charida.

Charida werkt als psycholoog bij Lionarons GGZ ook veel samen met externe partners: “Naast de ouders van een kind, wordt school ook vrijwel altijd betrokken bij de behandeling. Soms heeft een school een bepaalde vraag over het omgaan met een kind met bepaalde problematiek, een andere keer willen wij juist dat de behandeladviezen ook worden geïntegreerd op school. Ik zit dus regelmatig weer ‘in de schoolbanken voor bijvoorbeeld een klassenobservatie”, lacht Charida. Ook met andere zorgverleners heeft Charida veel contact: “Bijvoorbeeld met de toegangsteams van gemeentes, maar ook met begeleidingsinstellingen. Regelmatig sluiten zij aan bij behandelgesprekken. Zo wordt het geleerde uit de behandelcontacten optimaal benut in de dagelijkse begeleiding van het kind en het gezin.”

Naast de professionele samenwerking die Charida bij Lionarons GGZ als heel prettig ervaart, is ze ook blij met de oprechte betrokkenheid van haar collega’s: “Je hoeft casuïstiek nooit alleen te dragen. Als je ergens tegenaan loopt, staat er altijd wel een deur van een collega open om even te sparren. En als je te maken krijgt met een zware casus, dan hebben collega’s altijd oog voor hoe je er als hulpverlener zelf bij zit. Persoonlijk contact staat bij Lionarons GGZ hoog in het vaandel, er is ruimte voor gezelligheid en pauzes worden bijvoorbeeld graag samen doorgebracht”.

Wil jij ook deel uit maken van één van de behandelteams van de afdeling Kind en Jeugd? We hebben vacatures in Zuid-Limburg én in Noord- en Midden-Limburg. Neem eens een kijkje op onze website: Vacatures | Lionarons GGZ (lionarons-ggz.nl)

Benny Gorski

gezondheidszorgpsycholoog / teamleider Kind & Jeugd BIG nummer 19922546225

"Mijn naam is Benny Gorski en sinds ruim een jaar ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog en teamleider binnen de afdeling Kind & Jeugd. Als GZ-Psycholoog ondersteun ik kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) en/of hun ouders/opvoeders met hun hulpvragen. De hulpvragen zijn erg divers en starten vaak met psychodiagnostiek. Dit houdt in dat we voornamelijk met behulp van tests en observaties de problematiek van kinderen en hun systeem in kaart brengen, trachten te begrijpen en een passend behandelvoorstel formuleren. Naast de diagnostiek vindt ook vaak (opvolgend) behandeling plaats. De behandeling staat in het teken van het verhelpen van de ervaren problemen. Hiervoor bestaan grotendeels protocollen en richtlijnen en anders kan ik gebruik maken van een scala aan interventies. Het is aan mij de taak om de behandeling zo efficiënt mogelijk af te stemmen op het kind en het systeem.

Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op problemen. Het is een continue uitdaging om de best passende zorg te bieden die is afgestemd op de mogelijkheden van het kind en het systeem. Daarnaast kan ik zelfstandig werken en is het werk gevarieerd. De ene dag ben ik vooral met onderzoeken bezig en de andere dag vooral aan het behandelen. Er zijn geen twee dezelfde dagen.

Als teamleider stuur ik een team aan dat verantwoordelijk is voor de zorg aan kinderen en hun gezinnen en begeleid en superviseer ik collega-psychologen in de uitvoering van hun werk.

Lionarons GGZ is een 'platte' organisatie d.w.z. er zijn korte lijnen en duidelijke kaders. Informatie wordt gedeeld en feedback wordt gewaardeerd. Daarnaast is er aandacht voor verbinding onderling. Ook al is het werk vaak individualistisch, er is altijd steun en betrokkenheid vanuit collega's; je staat er als team. Het is een prettige organisatie waarin eenieder meetelt en zijn eigen bijdrage heeft. De organisatie kenmerkt zich door grote collegiale betrokkenheid. Kernwaarden als betrouwbaarheid, respect en transparantie staan hoog aangeschreven.

Ik voel me bij Lionarons GGZ op mijn plek en hoop ik hier nog jaren te zullen werken."

Wil jij ook deel uit maken van één van de behandelteams van de afdeling Kind en Jeugd? We hebben vacatures in Zuid-Limburg én in Noord- en Midden-Limburg. Neem eens een kijkje op onze website: Vacatures | Lionarons GGZ (lionarons-ggz.nl)

Jolanda Loos

Hoofd secretariaat en receptie / lid van de Ondernemingsraad

"Ik werk als hoofd secretariaat en receptie. Een coördinerende functie over een negental collega’s die secretariële werkzaamheden uitvoeren voor de diverse afdelingen (Volwassenzorg, Ouderenzorg, Kind en Jeugd en frontoffice) binnen Lionarons GGZ. Om goed op de hoogte te blijven en de juiste beslissingen te nemen, werk ik gewoon mee op de werkvloer. Uiteraard is het ook veel leuker en gezelliger om met je collega’s samen te werken in plaats van op een kantoortje apart.

Verder heb ik regelmatig overleg met de bestuurder, zorgdirecteuren, teamleiders en andere functionarissen binnen ons bedrijf. Omdat het een relatief klein (familie)bedrijf is, zijn de lijntjes naar elkaar kort, transparant en laagdrempelig, hetgeen erg prettig werkt vind ik zelf.

Naast hoofd secretariaat en receptie ben ik ook lid van de Ondernemingsraad. Dit maakt mijn werk nog uitdagender en veelzijdiger. Alhoewel het natuurlijk niet altijd makkelijk is om met “diverse petten op” te werken binnen een bedrijf, denk ik dat ik mijn draai hierin goed gevonden heb.

Ik werk nu bijna 11 jaar bij Lionarons GGZ en ga nog altijd met plezier naar mijn werk. Mijn werk is ontzettend veelzijdig en afwisselend. Ik heb een leuk team met medewerkers om mij heen en ook het contact met de andere medewerkers binnen het bedrijf is heel fijn. Dit komt mede door de transparantie en laagdrempeligheid binnen het bedrijf. Er heerst geen hiërarchie maar een gevoel van gelijkheid waarin binnen het bedrijf ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en er ruimte is voor eigen inzichten en persoonlijke mogelijkheden."

Celine Logister

Manager Compliance

"Al meer dan 10 jaar ben ik als beleidsmedewerker en later als manager werkzaam bij Lionarons GGZ. Ik houd me onder andere bezig met het bewaken en beheren van het beleids- en managementsysteem, het signaleren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het organisatiebeleid, het maken van risicoanalyses en managementrapportages op het gebied van bijvoorbeeld cliënttevredenheid en behandeleffectiviteit. Ook het het uitvoeren en begeleiden van audits in het kader van de HKZ certificering en het Keurmerk Basis GGZ evenals het opstellen van de directiebeoordeling behoren tot mijn taken.

Aangezien ik al heel wat jaren voor de organisatie werk, heb ik Lionarons GGZ de afgelopen jaren flink zien groeien. Ondanks die groei, blijft het familiegevoel behouden. De lijnen zijn kort en de deur van het management, de directie en het bestuur staat altijd open voor feedback, sparren of verbetersuggesties."

Lees meer

Goede zorg voor onze medewerkers

Zorg bieden aan mensen die hulp nodig hebben, kan soms belastend zijn voor medewerkers. We willen als goed werkgever dan ook daar waar mogelijk bijdragen aan de veerkracht van onze medewerkers. Zo wordt er voor alle medewerkers wekelijks vers fruit bezorgd op alle locaties. Ook bieden wij stoelmassage aan onze medewerkers aan en worden werkplekken zo verantwoord mogelijk ingericht, bijvoorbeeld met zit-sta bureaus.

Lees meer

Dit doen we samen...

Werken bij Lionarons GGZ / De Wijkpraktijk betekent niet alleen maar werken. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en daar dragen we graag zorg voor. Zo dragen we ook bij aan een goede werk-privé balans en geven we uiting aan de waardering van onze medewerkers.

Nieuwjaarsborrel

Het nieuwe jaar luiden we in met een gezellige feestavond voor medewerkers, directie, de Raad van Commissarissen en de Clientenraad

Personeelsuitje

Lasergamen, bowlen, uit eten, een kookworkshop, een escaperoom. Allemaal voorbeelden van activiteiten die we onze medewerkers aanbieden tijdens het jaarlijkse teamuitje. Plezier verzekerd!

Feestdagen

Voor de jonge kinderen van onze medewerkers organiseren we een gezellige Sinterklaasmiddag. De Sint en zijn Pieten zorgen voor een presentje en lekkers. Medewerkers ontvangen met Kerst en Pasen iets lekkers en een kerstpakket.

Secretaressedag

Ieder jaar op Secretaressedag zetten we onze secretaresses in het zonnetje. Ze ontvangen van de directie een leuke attentie. Onze secretaresses vervullen een spilfunctie in onze organisatie en hebben vaak als eerste contact met een client of verwijzer. Zij zijn dus een belangrijk visitekaartje!

Maastrichts Mooiste en Limburgs Mooiste

Medewerkers en hun vrienden of familieleden nemen jaarlijks deel aan de wandel-, hardloop- en wielrenwedstrijden van Maastrichts en Limburgs Mooiste. Hun startgeld nemen wij voor onze rekening.

Lees meer

Onze P&O afdeling

Camille Essed

Directeur P&O

"Na mijn moeder, Helen Lionarons, een paar jaar op afstand te hebben bijgestaan in juridische vraagstukken, ben ik sinds 2005 fulltime in dienst van Lionarons GGZ. Vanuit de directie ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille P&O en juridische zaken. Als familielid is de grote betrokkenheid bij de organisatie natuurlijk een vanzelfsprekendheid, maar om dit terug te zien bij al onze collega’s is bijzonder. Wij staan voor openheid, toegankelijkheiden servicegerichtheid. Niet alleen naar onze collega’s, maar ook naar onze cliënten en samenwerkingspartners. En daar slagen wij met z’n allen goed in.

Ik werk samen met collega’s die een grote verantwoordelijkheid voelen om goede zorg te leveren aan onze cliënten met oog voor elkaar en de belangen van de organisatie. Samen gaan wij de uitdagingen in de GGZ aan en streven naar een plezierige en lerende werkplek voor ons allemaal."

Anoek Jongen

Medewerker P&O

Neem gerust contact met mij op! - a.jongen@lionarons-ggz.nl

Lees meer

CAO

Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de brede zin.

Op de functies is de CAO GGZ van toepassing.

Lees meer

Privacyverklaring sollicitanten

Lionarons GGZ heeft een privacyverklaring voor sollicitanten opgesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de persoonsgegevens die we van sollicitanten verwerken;
 • de manier waarop wij dit doen;
 • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
 • hoe lang wij de gegevens van sollicitanten bewaren;
 • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast wordt in de privacyverklaring informatie gegeven over de rechten van sollicitanten en waar zij terecht kunnen met vragen, verzoeken of klachten.

Lees meer