Werken bij

Werken bij Lionarons GGZ

Wat leuk dat u interesse heeft in werken bij Lionarons GGZ!

Lionarons GGZ is een dynamische organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en wij hechten veel belang aan een gezonde en prettige werkomgeving.

Lionarons GGZ is opgericht als vrijgevestigde praktijk door mevrouw Helen Lionarons. Sinds haar pensionering wordt Lionarons GGZ voortgezet door drie van haar kinderen. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een GGZ instelling met ruim 120 medewerkers. Als familiebedrijf kenmerkt onze organisatie zich door transparant, open en betrokken werkgeverschap.

Hieronder vertellen we u alles over 'werken bij Lionarons GGZ', vindt u een actueel overzicht van onze vacatures, laten we verschillende medewerkers aan het woord en bieden we de mogelijkheid tot open sollicitatie en stageaanvraag. Hopelijk tot snel!

Camille Essed - Directeur P&O

Staat uw functie er niet bij?

Wie weet zijn er toch mogelijkheden

Ook uw open sollicitatie zien we graag tegemoet!

Mail uw sollicitatiebrief en CV naar onze personeelsafdeling (mevrouw Camille Essed): c.essed@lionarons-ggz.nl.

Lees meer

Ons werk

We bieden hulpverlening in de Generalistische Basis en Specialistische GGZ aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen. De behandeling vindt ambulant plaats, is vraaggericht en georganiseerd in zorgprogramma's. De zorgverlening vindt plaats vanuit regionale vestigingen van waaruit wij samen met onze ketenpartners bouwen aan kwaliteitszorg voor onze cliënten. Bij Lionarons GGZ werken we multidisciplinair in teams bestaande uit (GZ-)psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, psychiaters, SPV, Verpleegkundig Specialisten GGZ, vaktherapeuten en ambulant begeleiders.

In dit document vertellen een aantal medewerkers over hun werkplezier in de zorg.

Lees meer

Eerst eens proeven?

Kom stage lopen bij Lionarons GGZ

Het opleiden van nieuwe zorgprofessionals hebben wij hoog in ons vaandel staan: onze organisatie biedt verschillende stageplaatsen aan in de geestelijke gezondheidszorg. Zo bieden wij bijvoorbeeld jaarlijks stageplekken aan specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Ook zijn er praktijkstagemogelijkheden voor o.a. (GZ-)psychologen en mogelijkheden voor onderzoeksstages.


Wanneer je bij ons stage loopt, krijg je de kans ervaring op te doen in een interessante en veelzijdige organisatie, waarbij je een mooie basis legt voor jouw toekomst. Je wordt op professionele wijze begeleid door onze werk- en praktijkbegeleiders.

Momenteel zijn wij ruim voorzien in stagiairs (leerjaar 2021-2022). Wanneer er weer mogelijkheden zijn, melden we dat hier op de website.

Interesse in een stage bij Lionarons GGZ? Informeer dan naar de mogelijkheden en mail je motivatie en CV naar onze personeelsafdeling (mevrouw Camille Essed):

Camille Essed

Directeur P&O

telefoon: 06 49 88 7958

Interviews met stagiairs

In onderstaande interviews laten wij een aantal stagiairs aan het woord. Klik op de afbeelding en lees wat zij vertellen over hun stage.

Lees meer

Identiteit & competenties

Een beschrijving van onze identiteit en de competenties die wij van onszelf vragen (de kernwaarden van Lionarons GGZ) zijn onderdeel van de werving en selectieprocedure. Zie de infographic die u hier kunt downloaden. Sollicitanten worden bevraagd op competenties als ontwikkelingsgerichtheid, betrokkenheid en klantvriendelijkheid. Lionarons GGZ gelooft dat zij met het uitdragen van deze waarden een belangrijke bijdrage levert in het creëren van een werksfeer die is gebaseerd op respect en saamhorigheid.

Lees meer

Bijscholing & ontwikkeling

Lionarons GGZ wil haar medewerkers een solide, professionele en ontwikkelingsgerichte omgeving bieden. Het personeelsbeleid is gericht op ´continuing education´. Dit houdt in dat van alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich voortdurend bijscholen en hun kennis op peil houden. Lionarons GGZ investeert hiervoor in interne en externe deskundigheidsbevordering. Bij het aannemen van personeel let Lionarons GGZ op de juiste deskundigheid die nodig is om een bestaande team te versterken, maar zeker ook op persoonlijke eigenschappen als leergierigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit en sociale vaardigheden.

Lees meer

Erkende opleidingsinstelling

Lionarons GGZ is een door het RINO erkende praktijkinstelling voor de GZ-Opleiding. Daarnaast zijn we praktijkinstelling voor Specialisten Ouderengeneeskunde in opleiding. Om de zes maanden bieden wij een stageplek voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. In dit artikel kunt u hier meer over lezen.

Wilt u meer informatie over onze opleidingsplekken, informeer dan bij uw eigen opleidingsinstelling of neem contact op met onze afdeling P&O.


Directeur P&O

mevrouw Camille Essed

c.essed@lionarons-ggz.nl of 06 - 49887958

Lees meer

Medewerkers vertellen

Om je een realistisch beeld te geven van Lionarons GGZ hebben we een paar collega's gevraagd om aan te geven hoe zij het vinden om bij ons te werken.

Yvonne Seelen

gezondheidszorgpsycholoog / regiebehandelaar / teamleider BIG nummer 19919018325

"Mijn naam is Yvonne Seelen en ik ben inmiddels 10 jaar werkzaam bij Lionarons GGZ. Ik ben begonnen als basispsycholoog en sinds augustus 2014 ben ik gezondheidszorgpsycholoog. Als GZ-psycholoog houd ik me bezig met de diagnostiek en behandeling van cliënten met verschillende problematieken en fungeer ik daarnaast als regiebehandelaar. Dat betekent dat ik op de achtergrond betrokken ben bij cliënten van collega’s en mede verantwoordelijk ben voor het vaststellen van de diagnose en het opstellen en uitvoeren van het behandelplan. Sinds kort combineer ik deze taken met een teamleidersfunctie. Als teamleider vorm ik de schakel tussen mijn collega’s uit het team volwassenzorg van Noord en Midden Limburg en het management en de directie. Ik regel diverse praktische zaken en ben een eerste aanspreekpunt voor zowel collega’s, management en verwijzers.

In mijn werk vind ik het belangrijk om open en transparant te zijn. Dit geldt voor het contact met cliënten, maar ook voor het contact onderling met collega’s. Ik vind het belangrijk dat de ander zich veilig voelt, vragen durft te stellen en het durft te zeggen als iets moeilijk is. Dit probeer ik zelf ook te doen en uit te dragen. Dit zorgt er in mijn ogen voor dat je goed met elkaar kunt samenwerken en elkaar kunt helpen; zowel als collega’s als in de behandeling van een cliënt. Wat mij aanspreekt bij Lionarons GGZ is dat het een organisatie is die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Een goede behandeling voor onze cliënten staat voorop. Voor mijzelf vind ik het daarbij erg leuk en interessant dat ik met verschillende doelgroepen kan werken. Ik bied ambulante zorg zowel binnen de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ. Er zijn verschillende problematieken die ik veel tegenkom in mijn werk, waaronder stemmingsklachten, angstklachten,ontwikkelings-problematiek zoals ADHD en autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Dit biedt veel afwisseling in het werk en zorgt ervoor dat ik me op verschillende gebieden verder kan ontwikkelen. Binnen de behandeling wordt er zeker gebruik gemaakt van protocollen en zorgpaden, maar staat de cliënt altijd centraal en wordt er bij elk individu opnieuw gekeken wat diegene nodig heeft.

Al met al voel ik me bij Lionarons GGZ op mijn plek en hoop ik hier nog jaren te zullen werken."

Sonja van der Zande

receptioniste / telefoniste

"Mijn naam is Sonja van der Zande en ik ben receptioniste/ telefoniste. Vaak ben ik aan de balie of telefoon het eerste aanspreekpunt voor cliënten en doe daarbij licht administratief werk. Ik werk al ruim 7 jaar voor Lionarons GGZ. Met name de sfeer is goed, je kunt altijd aangeven als je even niet lekker in je vel zit. Niets is te gek om te bespreken. Ik heb leuke collega’s en we vormen een hecht team.

Lionarons GGZ is een transparante, laagdrempelige en open organisatie, dat merk ik ook in mijn dagelijks werk, onlangs nog. Ik had een cliënt in crisis aan de lijn gehad, dat was voor mij erg heftig en ik heb hier daar best last van gehad. Op zo’n moment merk je dan dat we niet alleen een instelling zijn om de cliënten te helpen, maar ook de werknemers (in dit geval ik zelf). Ik heb een fijn gesprek gevoerd met een behandelaar, gewoon als collega’s onder elkaar, en dit heeft mij enorm geholpen. De directie is bij me geweest, ook heel attent.

Als ik Lionarons GGZ vergelijk met andere werkgevers dan vind ik het hier menselijk. Je hoeft hier geen machine te zijn en maar door te gaan, als het even niet zo lekker loopt, kan je dat aangeven. Het is geen kwestie van massaproductie, je werkt met en voor mensen, en dat is voelbaar. Er hangt hier een fijne werksfeer, ik vind mijn werk leuk en als werkgever is Lionarons GGZ flexibel en denkt met je mee. De arbeidsvoorwaarden zijn prima. Ik kom graag naar mijn werk en hoop hier nog lang te mogen werken en lekker grijs en oud te kunnen worden."

Benny Gorski

gezondheidszorgpsycholoog/ teamleider Kind & Jeugd BIG nummer 19922546225

"Mijn naam is Benny Gorski en sinds ruim een jaar ben ik werkzaam als GZ-Psycholoog en teamleider binnen de afdeling Kind & Jeugd. Als GZ-Psycholoog ondersteun ik kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) en/of hun ouders/opvoeders met hun hulpvragen. De hulpvragen zijn erg divers en starten vaak met psychodiagnostiek. Dit houdt in dat we voornamelijk met behulp van tests en observaties de problematiek van kinderen en hun systeem in kaart brengen, trachten te begrijpen en een passend behandelvoorstel formuleren. Naast de diagnostiek vindt ook vaak (opvolgend) behandeling plaats. De behandeling staat in het teken van het verhelpen van de ervaren problemen. Hiervoor bestaan grotendeels protocollen en richtlijnen en anders kan ik gebruik maken van een scala aan interventies. Het is aan mij de taak om de behandeling zo efficiënt mogelijk af te stemmen op het kind en het systeem.

Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op problemen. Het is een continue uitdaging om de best passende zorg te bieden die is afgestemd op de mogelijkheden van het kind en het systeem. Daarnaast kan ik zelfstandig werken en is het werk gevarieerd. De ene dag ben ik vooral met onderzoeken bezig en de andere dag vooral aan het behandelen. Er zijn geen twee dezelfde dagen.

Als teamleider stuur ik een team aan dat verantwoordelijk is voor de zorg aan kinderen en hun gezinnen en begeleid en superviseer ik collega-psychologen in de uitvoering van hun werk.

Lionarons GGZ is een 'platte' organisatie d.w.z. er zijn korte lijnen en duidelijke kaders. Informatie wordt gedeeld en feedback wordt gewaardeerd. Daarnaast is er aandacht voor verbinding onderling. Ook al is het werk vaak individualistisch, er is altijd steun en betrokkenheid vanuit collega's; je staat er als team. Het is een prettig organisatie waarin eenieder meetelt en zijn eigen bijdrage heeft. De organisatie kenmerkt zich door grote collegiale betrokkenheid en staan kernwaarden als betrouwbaarheid, respect, transparantie hoog aangeschreven.

Ik voel me bij Lionarons GGZ op mijn plek en hoop ik hier nog jaren te zullen werken."

Jolanda Loos

Hoofd secretariaat en receptie / lid van de Ondernemingsraad

"Ik werk als hoofd secretariaat en receptie. Een coördinerende functie over een negental collega’s die secretariële werkzaamheden uitvoeren voor de diverse afdelingen (Volwassenzorg, Ouderenzorg, Kind en Jeugd en frontoffice) binnen Lionarons GGZ. Om goed op de hoogte te blijven en de juiste beslissingen te nemen, werk ik gewoon mee op de werkvloer. Uiteraard is het ook veel leuker en gezelliger om met je collega’s samen te werken in plaats van op een kantoortje apart.

Verder heb ik regelmatig overleg met de bestuurder, zorgdirecteuren, teamleiders en andere functionarissen binnen ons bedrijf. Omdat het een relatief klein (familie)bedrijf is, zijn de lijntjes naar elkaar kort, transparant en laagdrempelig, hetgeen erg prettig werkt vind ik zelf.

Naast hoofd secretariaat en receptie ben ik ook lid van de Ondernemingsraad. Dit maakt mijn werk nog uitdagender en veelzijdiger. Alhoewel het natuurlijk niet altijd makkelijk is om met “diverse petten op” te werken binnen een bedrijf, denk ik dat ik mijn draai hierin goed gevonden heb.

Ik werk nu bijna 11 jaar bij Lionarons GGZ en ga nog altijd met plezier naar mijn werk. Mijn werk is ontzettend veelzijdig en afwisselend. Ik heb een leuk team met medewerkers om mij heen en ook het contact met de andere medewerkers binnen het bedrijf is heel fijn. Dit komt mede door de transparantie en laagdrempeligheid binnen het bedrijf. Er heerst geen hiërarchie maar een gevoel van gelijkheid waarin binnen het bedrijf ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en er ruimte is voor eigen inzichten en persoonlijke mogelijkheden."

Celine Logister

Beleidsmedewerker

"Al ruim 10 jaar ben ik als beleidsmedewerker werkzaam bij Lionarons GGZ. Ik houd me onder andere bezig met het bewaken en beheren van het beleids- en managementsysteem, het signaleren van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het organisatiebeleid, het maken van risicoanalyses en managementrapportages op het gebied van bijvoorbeeld cliënttevredenheid en behandeleffectiviteit. Ook het het uitvoeren en begeleiden van audits in het kader van de HKZ certificering en het Keurmerk Basis GGZ evenals het opstellen van de directiebeoordeling behoren tot mijn taken.

Aangezien ik al heel wat jaren voor de organisatie werk, heb ik Lionarons GGZ de afgelopen jaren flink zien groeien. Ondanks die groei, blijft het familiegevoel behouden. De lijnen zijn kort en de deur

van het management, de directie en het bestuur staat altijd open voor feedback, sparren of verbetersuggesties."

Dag van het Werkplezier in de Zorg

Jaarlijks vindt op 28 januari de dag van het Werkplezier in de Zorg plaats. In dit document vertellen medewerkers waarom zij met plezier in de Zorg werken.

Lees meer

Goede zorg voor onze medewerkers

Zorg bieden aan mensen die hulp nodig hebben, kan soms belastend zijn voor medewerkers. We willen als goed werkgever dan ook daar waar mogelijk bijdragen aan de veerkracht van onze medewerkers. Zo wordt er voor alle medewerkers wekelijks vers fruit bezorgd op alle locaties. Ook bieden wij stoelmassage aan onze medewerkers aan en worden werkplekken zo verantwoord mogelijk ingericht, bijvoorbeeld met zit-sta bureaus.

Lees meer

Dit doen we samen...

Werken bij Lionarons GGZ / De Wijkpraktijk betekent niet alleen maar werken. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en daar dragen we graag zorg voor. Zo dragen we ook bij aan een goede werk-privé balans en geven we uiting aan de waardering van onze medewerkers.

Nieuwjaarsborrel

Het nieuwe jaar luiden we in met een gezellige feestavond voor medewerkers, directie, de Raad van Commissarissen en de Clientenraad

Personeelsuitje

Lasergamen, bowlen, uit eten, een kookworkshop, een escaperoom. Allemaal voorbeelden van activiteiten die we onze medewerkers aanbieden tijdens het jaarlijkse teamuitje. Plezier verzekerd!

Feestdagen

Voor de jonge kinderen van onze medewerkers organiseren we een gezellige Sinterklaasmiddag. De Sint en zijn Pieten zorgen voor een presentje en lekkers. Medewerkers ontvangen met Kerst en Pasen iets lekkers en een kerstpakket.

Secretaressedag

Ieder jaar op Secretaressedag zetten we onze secretaresses in het zonnetje. Ze ontvangen van de directie een leuke attentie. Onze secretaresses vervullen een spilfunctie in onze organisatie en hebben vaak als eerste contact met een client of verwijzer. Zij zijn dus een belangrijk visitekaartje!

Maastrichts Mooiste en Limburgs Mooiste

Medewerkers en hun vrienden of familieleden nemen jaarlijks deel aan de wandel-, hardloop- en wielrenwedstrijden van Maastrichts en Limburgs Mooiste. Hun startgeld nemen wij voor onze rekening.

Lees meer

Onze P&O afdeling

Camille Essed

Directeur P&O

"Na mijn moeder, Helen Lionarons, een paar jaar op afstand te hebben bijgestaan in juridische vraagstukken, ben ik sinds 2005 fulltime in dienst van Lionarons GGZ. Vanuit de directie ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille P&O en juridische zaken. Als familielid is de grote betrokkenheid bij de organisatie natuurlijk een vanzelfsprekendheid, maar om dit terug te zien bij al onze collega’s is bijzonder. Wij staan voor openheid, toegankelijkheiden servicegerichtheid. Niet alleen naar onze collega’s, maar ook naar onze cliënten en samenwerkingspartners. En daar slagen wij met z’n allen goed in.

Ik werk samen met collega’s die een grote verantwoordelijkheid voelen om goede zorg te leveren aan onze cliënten met oog voor elkaar en de belangen van de organisatie. Samen gaan wij de uitdagingen in de GGZ aan en streven naar een plezierige en lerende werkplek voor ons allemaal."

Joppe Maessen

Medewerker P&O

"Vanuit mijn functie ondersteun ik de directie, de managers en de medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Ondersteunen is hierbij in de breedste zin van het woord. Een aantal voorbeelden zijn werkzaamheden t.b.v. de personeelsadministratie, financiële analyses, verzuim, subsidies en verzekeringen. Wat mijn werk zo leuk maakt is de variatie in mijn takenpakket. P&O is echt mensenwerk en daarom maatwerk.

Ik ben pas één jaar in dienst bij Lionarons GGZ. Wat ik belangrijk vind in een organisatie is de transparantie & openheid naar haar medewerkers maar ook de buitenwereld. Lionarons GGZ is een echt familiebedrijf, dit maakt de organisatie erg plat en laagdrempelig. De deur staat altijd open bij de collega’s om met een dringende vraag binnen te lopen.

Wat Lionarons GGZ onderscheidt van andere organisatie is dat ze een zeer transparant opleidingsbeleid heeft en (persoonlijke) ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Tevens krijg je ook de ruimte geboden om deze ontwikkeling te realiseren.

Als je voor een open, warm en ontwikkelingsgericht familiebedrijf wilt werken dan is Lionarons GGZ de juiste keuze. Mocht je toch nog twijfelen of wil je toch nog iets meer weten over ons? Neem dan gerust contact met mij op!" - j.maessen@lionarons-ggz.nl

Lees meer

CAO

Lionarons GGZ is HKZ-gecertificeerd en is gericht op zorginnovatie in de brede zin.

Op de functies is de CAO GGZ van toepassing.

Lees meer

Privacyverklaring sollicitanten

Lionarons GGZ heeft een privacyverklaring voor sollicitanten opgesteld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • de persoonsgegevens die we van sollicitanten verwerken;
  • de manier waarop wij dit doen;
  • de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa;
  • hoe lang wij de gegevens van sollicitanten bewaren;
  • hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast wordt in de privacyverklaring informatie gegeven over de rechten van sollicitanten en waar zij terecht kunnen met vragen, verzoeken of klachten.

Lees meer