Nieuws

Overzicht (niet) gecontracteerde verzekeraars

Update: 09.11.2022
Graag informeren wij u over de verzekeraars waar Lionarons GGZ geen overeenkomst mee is aangegaan.

De reden dat wij met sommige verzekeraars geen contract hebben afgesloten, is dat Lionarons GGZ voor de tarieven van deze verzekeraars niet de kwaliteit van zorg kan bieden die we gewend zijn.

Overzicht verzekeraars

2023 2022
Wel gecontracteerd Niet gecontracteerd Nog in onderhandeling Wel gecontracteerd Niet gecontracteerd
Zilveren Kruis

ENO

CZ Caresq ENO
DSW ASR Zilveren Kruis ONVZ
Menzis OWM (Zorg en Zekerheid) Menzis ASR
Caresq CZ OWM (Zorg en Zekerheid)
ONVZ VGZ
VGZ DSW

Wat betekent dit voor u?

Als u bij een van de niet-gecontracteerde verzekeraars een zorgverzekering heeft afgesloten, wordt de behandeling bij Lionarons GGZ mogelijk niet vergoed. Elke verzekeraar en polis kan daar andere regels over hebben.

Mogelijkheid over te stappen naar een andere verzekeraar

Als u graag in zorg wilt komen of wilt blijven bij onze instelling, heeft u ieder jaar tot het 31 januari de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit is alleen mogelijk als u bij uw huidige verzekeraar heeft opgezegd voor 31 december. Wij kunnen geen advies geven over welke verzekeraar het beste past bij uw persoonlijke situatie. We kunnen alleen aangeven met welke verzekeraars wij wél een overeenkomst hebben afgesloten.

Wijziging GGZ financiering vanaf 2022

Houdt u er rekening mee dat de financiering van de GGZ in 2022 is veranderd en u bij een behandeling die over meerdere jaren loopt, voor elk jaar waarin een consult plaatsvindt eigen risico betaalt. U kunt hier meer informatie over lezen.

Maximaal aantal behandelingen

Houdt er rekening mee dat sommige verzekeraars een limiet kunnen stellen aan het aantal behandelingen dat u per jaar krijgt vergoed. We raden u aan dit goed na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U heeft dan onze AGB-code nodig: 737 33 115.

Terug naar het overzicht