Nieuws

Verbetering overdracht cliënten tussen huisartsenzorg en GGZ (23.02.21)

De Wijkpraktijk en Lionarons GGZ hebben in 2020 een subsidie van de Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland gebruikt om de overdracht van cliënten tussen de huisartsenzorg en Lionarons GGZ te verbeteren.

Op basis van dit implementatieproject (waarbij cliënten, huisartsen en POH-GGZ nauw betrokken waren) hebben we echter een aantal zaken verbeterd: zoals hierboven genoemd, werken we vanaf volgende maand met een online Welkomstmodule, die cliënten die op de wachtlijst staan, van hun POH-GGZ kunnen ontvangen. Ook hebben we stappenplan wachtlijstoverbrugging gemaakt.

Verder krijgen voortaan alle cliënten die worden afgesloten een Doorpakplan mee en proberen we als het enigszins mogelijk is telefonisch contact op te nemen met de POH-GGZ aan het einde van de behandeling. Datzelfde geldt voor het sociaal domein, als de cliënt daar verder wordt begeleid na onze behandeling.

Op basis van alle input worden binnenkort onze afsluitbrieven aangepast en gaan we ervoor zorgen dat deze rechtstreeks bij de POH-GGZ terecht komen. Vaak krijgen POH-GGZ de afsluitbrieven namelijk niet onder ogen, omdat deze door de assistente in het dossier van de patiënt worden gehangen. Tot slot hebben we de communicatie met de huisarts verbeterd als bij een verwezen cliënt een acuut suïciderisico wordt vastgesteld en krijgen verwezen cliënten binnenkort een flyer om hen te informeren over wat van hen verwacht wordt tijdens de behandeling (attitude, huiswerkopdrachten maken, ook zelf werken aan behandeldoelen,etc.).

Al met al denken we dat we door het project de overdracht hebben kunnen verbeteren. We horen uiteraard graag wat onze verwijzers daarvan merken. En ook als er iets niet goed verloopt, horen we dat natuurlijk graag.

Aan iedereen die input heeft gegeven voor dit project: nogmaals hartelijk dank!

Terug naar het overzicht