Nieuws

Online welkomstmodule voor cliënten op de wachtlijst (23.02.21)

In maart 2021 starten wij met een pilot aangaande het inzetten van een online Welkomstmodule voor volwassen cliënten die op onze wachtlijst staan. Met deze eHealth-module kunnen cliënten zich voorbereiden op hun behandeling.

Bij wijze van proef zullen POH-GGZ van De Wijkpraktijk de welkomstmodule inzetten bij cliënten die zij voor behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ naar Lionarons GGZ verwijzen.

De welkomstmodule helpt cliënten bijvoorbeeld met het opstellen van concrete behandeldoelen. De Welkomstmodule is gebaseerd op de principes van de positieve gezondheid en positieve psychologie. De module bestaat uit 5 deelmodules, waarin aandacht wordt besteed aan zingeving, gezonde leefstijl en ondersteunende en belemmerende factoren voor mentaal herstel.

De Welkomstmodule is ontwikkeld door onze eHealth-aanbieder Embloom, met onder andere inhoudelijke input van Lionarons GGZ. Via deze link kunt u meer lezen over de Welkomstmodule, die natuurlijk ook beschikbaar is voor andere GGZ-instellingen die werken via het Embloom-platform.

Belangrijk is te vermelden dat cliënten op de wachtlijst, die nog geen intakegesprek hebben gehad onder de behandelverantwoordelijkheid van de huisarts vallen.

Terug naar het overzicht