Nieuws

Overzicht (niet) gecontracteerde verzekeraars 2022 (d.d. 18.11.21)

Graag informeren wij u over de verzekeraars waar Lionarons GGZ voor 2022 geen overeenkomst mee is aangegaan.

De reden dat wij met sommige verzekeraars geen contract hebben afgesloten, is dat Lionarons GGZ voor de tarieven van deze verzekeraars niet de kwaliteit van zorg kan bieden die we gewend zijn.

Overzicht verzekeraars

Wel gecontracteerdNiet gecontracteerdNog in onderhandeling
CaresqENOCZDSW
Zilveren KruisONVZ
MenzisASR
CZOWM (Zorg en Zekerheid)
VGZ

Wat betekent dit voor u?

Als u voor 2022 bij een van de niet-gecontracteerde verzekeraars een zorgverzekering afsluit, wordt de behandeling bij Lionarons GGZ mogelijk niet (geheel) vergoed. Elke verzekeraar en polis kan daar andere regels over hebben. Indien u toch in behandeling wilt bij ons, betaalt u de kosten zelf aan ons en regelt dan met uw verzekeraar wat u daarvan vergoed krijgt.

Als u graag in zorg wilt komen of wilt blijven bij onze instelling, heeft u nog de mogelijkheid om voor het eind van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wij kunnen geen advies geven over welke verzekeraar het beste past bij uw persoonlijke situatie. We kunnen alleen aangeven met welke verzekeraars wij wél een overeenkomst hebben afgesloten.

Houdt u er rekening mee dat de financiering van de GGZ in 2022 verandert en u bij een behandeling die over meerdere jaren loopt, voor elk jaar waarin een consult plaatsvindt eigen risico betaalt. U kunt hier meer informatie over lezen.

Terug naar het overzicht