Nieuws

Jaardocument 2018

Met het Jaardocument legt Lionarons GGZ verantwoording af over het gevoerde beleid, de inspanningen en resultaten over het afgelopen verslagjaar. Alle zorginstellingen in Nederland zijn hiertoe verplicht. Het jaardocument 2018 Volwassenen- en Ouderenzorg is hier in te zien. Het jaardocument Kind en Jeugd zorg vind u hier.

Terug naar het overzicht