Nieuws

Extra beschermingsmaatregelen tegen verspreiding Corona-virus (update 07.01.21)

(Stand van zaken 7 januari 2021)

Lionarons GGZ is geopend tijden de reguliere openingstijden, op werkdagen van 08.30 tot 17 uur.

Voor uw en onze eigen gezondheid, hebben wij extra maatregelen getroffen om verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) te beperken.

Hieronder informeren wij u over deze maatregelen:

Uw afspraak
Bezoek aan één van onze locaties
Groepsbehandeling
Mondkapjes
De wachtkamers
Hygiënemaatregelen (RIVM)
Hulp buiten kantoortijden
Ouderen
Onze medewerkers
Infographic samen beslissen met u behandelaar over online of face to face behandeling
Hart onder de riem van onze bestuurder Lara Essed

Uw afspraak

Behandelafspraken kunnen op onze locaties plaatsvinden (zie hieronder). Vertoont u (milde) klachten, kom dan niet naar onze locatie. Wij vragen u ook niet naar ons toe te komen als uw huisgeno(o)te(n) ziek zijn. Desgewenst kan de behandeling ook telefonisch of via (beeld)bellen plaatsvinden.

Neem altijd contact op met ons secretariaat als u niet naar uw afspraak kunt komen of als u deze wilt omzetten naar (beeld)bellen, tel. 088 - 166 11 00.

Ook als u ons dit minder dan 24 uur vóór de afspraak pas kunt laten weten. Er volgt (zolang dit Corona-beleid nodig is) dan ook geen factuur voor het te laat afzeggen van een afspraak.

Uw afspraak kan dan worden omgezet naar een telefonische afspraak of een afspraak via beveiligd beeldbellen. Als u gebruik maakt van beeldbellen, ontvangt u van uw behandelaar vooraf een mail met daarin een link naar de online behandeling.

Wij schudden geen handen, we schenken u een extra glimlach ter verwelkoming.

In onze behandelkamers zijn voor extra bescherming plexiglas schermen geplaatst. Ook in de behandelkamers vragen wij u 1,5 meter afstand te bewaren.

Bezoek aan onze locatie

Komt u binnenkort naar een locatie van Lionarons GGZ? Bekijk dan vooraf deze infographic.

Wij vragen u:

 • Kom niet naar onze locatie als u (milde) klachten vertoont, als één van uw huisgenoten ziek is of als u in thuisquarantaine moet verblijven omdat uw huisgenoten zijn besmet met het Corona-virus. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op.
 • Wij vragen u om bij de receptie uw handen te desinfecteren. Er staat desinfectiegel voor u klaar.

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van andere cliënten en onze medewerkers.
 • Neem plaats op één van de stoelen in de gang of in de wachtkamer (met voldoende afstand).
 • Kom niet te vroeg naar binnen voor uw afspraak. Om drukte in de wachtruimtes en gangen te voorkomen, wordt u verzocht om voorafgaand aan de afspraak buiten of in de auto te wachten totdat de behandelaar u belt om naar binnen te komen.
 • Begeleid een kind in behandeling met maximaal 1 volwassene.
 • Bent u de begeleider van een volwassene? Wacht dan buiten of in de auto.
 • Was regelmatig uw handen of maak gebruik van desinfectiegel in de wachtkamer.
 • Deurklinken, meubilair en materialen worden regelmatig ontsmet.
 • Maak alleen gebruik van de lift als het niet anders kan en maximaal 1 persoon tegelijk in de lift.

Groepsbehandeling

In verband met de tweede landelijke lockdown en het toenemend aantal besmettingen hebben wij besloten tot nader order geen nieuwe groepsbehandelingen te plannen. Lopende groepsbehandelingen worden met de nodige veiligheidsmaatregelen wel nog afgerond. Indien nodig of waar mogelijk worden groepsbehandelingen omgezet in individuele behandeling. Uiteraard zal uw behandelaar u op de hoogte houden. Mocht u echter al eerder vragen hebben over uw groepsbehandeling, neem dan contact op met het secretariaat (tel. 088 166 11 00) of uw behandelaar.

Mondkapjes

Op grond van de landelijke mondkapjesplicht die op 1 december 2020 van kracht is, vragen wij u om op plekken waar geen 1,5 meter afstand gehouden (gangen en wachtkamers) kan worden, een mondkapje te dragen.

Wachtkamers

 • In onze wachtkamers zijn extra schermen geplaatst.
 • In de wachtkamers zijn de stoelen 1,5 meter uit elkaar geplaatst. Ook zijn er extra stoelen in de gang geplaatst.
 • Tijdschriften zijn uit de wachtkamer verwijderd.
 • Er is geen gelegenheid om koffie/thee of water te pakken in de wachtkamers.
 • Als de behandelaar u uit de wachtkamer haalt, kan het zijn dat deze u vraagt of u klachten vertoont. Mocht dit het geval zijn, dan kan de behandelaar u vragen alsnog naar huis te gaan. De afspraak wordt dan omgezet naar een telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen.
 • Ook kan de behandelaar u vragen uw handen te ontsmetten.

Hygiënemaatregelen (RIVM)

Wij vragen wij u om (net als wij) de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht te nemen:

 • Was regelmatig uw handen (20 seconden).
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes (en gooi deze meteen weg). Nies in uw mouw als u geen zakdoek heeft.
 • Hoest in uw mouw.

We staan in nauw contact met het RIVM en andere deskundigen. Mochten er andere maatregelen nodig zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Raadpleeg ook zelf de website van het RIVM: www.rivm.nl

Hulp buiten kantoortijden

Mocht u buiten onze openingstijden dringend hulp nodig hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de huisartsenpost in uw regio.

Ouderen

Met name voor onze doelgroep Ouderen, die extra kwetsbaar zijn, nemen we extra voorzichtigheid in acht.

Wij wijzen ouderen, die in afzondering moeten blijven en geen bezoek van kinderen of kleinkinderen krijgen, dat de mogelijkheid bestaat contact op te nemen met hulplijnen.

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor ouderen en andere kwetsbaren die in quarantaine of thuisisolatie zijn. Mensen kunnen hier terecht voor vragen, maar ook voor een luisterend oor.

Het telefoonnummer is 070-445588
www.rodekruis.nl

De Luisterlijn
Daarnaast is er ook nog altijd de luisterlijn, dit is een organisatie van vrijwilligers die erin geschoold zijn om mensen die psychische klachten hebben een luisterend oor te bieden. Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Zuid- en Midden Limburg 045-5719999
Noord-Limburg 077 - 354 88 88
www.deluisterlijn.nl

Onze medewerkers

Uiteraard komen onze medewerkers niet naar kantoor als zij (milde) klachten vertonen. Als zij niet te ziek zijn om te werken, laten zij hun afspraak met u doorgaan via de telefoon of beeldbellen. Het secretariaat zal u hierover indien nodig informeren.

Uiteraard wordt ook ons personeel getest als zij klachten vertonen of als zij in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Infographic Samen beslissen met uw behandelaar over face to face of online behandeling

Ook in deze lastige tijden is het belangrijk dat u als cliënt de behandeling krijgt die nodig is. De richtlijn GGZ en corona adviseert dat behandelaar en cliënt samen beslissen wat het beste past. Dit kan betekenen dat de behandeling face-to-face blijft plaatsvinden of op een digitale manier doorgaat. Om samen die keuze te kunnen maken is het belangrijk dat u weet wat dit betekent voor uw behandeling. Speciaal daarvoor is door AKWA GGZ een infographic ontwikkeld op basis van de richtlijn GGZ en corona. De infographic kunt u hier bekijken. Bespreek de mogelijkheden met uw behandelaar.

Terug naar het overzicht