Nieuws

De nieuwe GGZ financiering vanaf 2022 (13.09.21)

Informatie voor cliënten

De nieuwe GGZ financiering

Vanaf 1 januari 2022 verandert de financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit wordt het zorgprestatiemodel genoemd.

Wat verandert er in 2022?

GGZ-instellingen gaan behandelingen vanaf 2022 per contact declareren. Dit contact kan een persoonlijk gesprek zijn, een telefonisch/beeldbelgesprek, maar ook contact via email of het cliëntenportaal, of een eHealth-opdracht die de behandelaar voor u klaar zet.

Uw verzekeraar stuurt u elke maand een rekening (zorgkostenfactuur) van de GGZ-behandeling. Op de zorgkostenfactuur staat op welke datum en met wie een contact heeft plaatsgevonden en hoe lang dat duurde. U heeft vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

Voor uw eigen risico is deze verandering van belang. Met de invoering van het zorgprestatiemodel komen de zorgkosten in elk kalenderjaar ten laste van het eigen risico. Als u dus start met een behandeling in de GGZ die in het daaropvolgende kalenderjaar doorloopt, dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Zoals het voor alle andere zorg (ziekenhuis bijvoorbeeld) ook geldt: het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend en betaald. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in dat kalenderjaar al is bereikt door de totaal genoten zorg.

Uw verzekeraar brengt het eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij u in rekening. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. U betaalt het eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Als u het eigen risico niet kunt betalen

Laat u zich door het eigen risico niet weerhouden om hulp te zoeken. Er zijn een aantal mogelijkheden als u het eigen risico niet (in één keer) kunt betalen. Zo is het bijvoorbeeld bij sommige verzekeraars mogelijk om het eigen risico aan het begin van ieder kalenderjaar gespreid per maand aan de zorgverzekering te betalen. Als u geen zorg of minder dan het maximale eigen risico gebruikt, dan wordt het resterende bedrag weer aan u terug gestort door de verzekering. We raden u aan de website van uw zorgverzekeraar hiervoor te raadplegen. Zie ook: Kosten en Vergoeding | Lionarons GGZ (lionarons-ggz.nl)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid [Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) | Rijksoverheid.nl] en Hoeveel betaal ik in 2022 aan eigen risico voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? | Rijksoverheid.nl.

Verder adviseren wij u bij vragen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Lionarons GGZ doet in individuele situaties geen uitspraken over de financiële gevolgen van uw behandeling voor het eigen risico.

Terug naar het overzicht