Nieuws

Aannamestop afdeling Volwassenenzorg

Update 29.12.2023

Helaas hebben wij een aannamestop moeten instellen voor afdeling Volwassenenzorg in zowel Zuid- als Noord- en Midden-Limburg.

Reden
Tot onze spijt kunnen wij geen nieuwe cliënten in zorg nemen. Reden hiervoor is dat de wachttijden bij collega-instellingen fors opgelopen zijn en/of zij zelf een cliëntenstop hebben ingevoerd. Dit heeft tot een vloedgolf aan verwijzingen richting Lionarons GGZ geleid. De verwijzingen zijn binnen onze huidige behandelcapaciteit onmogelijk op te vangen.

Wat gebeurt er met reeds verwezen cliënten?
Vanwege de aanmeldstop worden reeds verwezen cliënten die nog geen intake hebben gehad door ons terug verwezen naar hun huisarts en geïnformeerd over de optie Zorgbemiddeling. Cliënten worden hierover telefonisch geïnformeerd door ons secretariaat.

Hoe wordt de huisarts geïnformeerd?
Nadat de cliënt telefonisch door ons is geïnformeerd, sturen wij per cliënt een brief naar de huisarts. Hierin staat niet alleen genoemd dat de cliënt wordt terug verwezen, maar indien voorhanden sturen wij ook de resultaten van de TeleScreen mee.

TeleScreen

Een aantal van deze cliënten was namelijk al gestart met het invullen van de online Telescreen-triage. Ook cliënten die de TeleScreen al hadden ingevuld en in afwachting waren van hun intakeafspraak, worden terugverwezen. Dat wij zelfs deze cliënten moeten afwijzen, betreuren wij zeer.

De Telescreen resultaten die reeds bij ons binnen gekomen zijn, zijn ondersteunend voor de POH-GGZ van de huisarts voor eventuele overbrugging en verwijzing naar collega-instellingen.

Consultatie
Voor consultatievragen met betrekking tot diagnostiek, passend hulpaanbod, advies over begeleiding in de huisartsenpraktijk en medicatie kan er een beroep gedaan worden op onze consultatiegevers zoals de psychiater of (GZ-)psycholoog.

Verwijzers kunnen hiervoor contact opnemen met ons secretariaat (088 166 11 00) of een consultatievraag indienen via Zorgdomein/TIPP/Vital Health. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 - 12:30 uur.

Zorgbemiddeling
Daar we ons bewust zijn van de cliëntenstop en lange wachttijden bij collega-instellingen, raden wij cliënten aan om contact op te nemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar.

Geen aanmeldstop
Let op: er geldt geen aanmeldstop voor onze afdeling Ouderenzorg voor cliënten vanaf 60 jaar (Zuid-Limburg) en voor onze afdeling Kind en Jeugd Zuid-Limburg. Wel geldt er ook een aanmeldstop voor onze afdeling Kind en Jeugd Noord- en Midden-Limburg.

Terug naar het overzicht