Nieuws

Aanname-stop voor VGZ cliënten 2021

08.10.2021

Helaas hebben wij het plafond bereikt voor het jaarlijks budget dat wij van VGZ krijgen.

Dit betekent dat wij dit jaar geen nieuwe behandelingen meer kunnen starten voor VGZ-verzekerden.

Dit geldt voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als voor de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).

Verwezen cliënten kunnen pas weer in 2022 ingepland worden.

Cliënten die reeds op de wachtlijst staan, worden hierover geïnformeerd.

Terug naar het overzicht