Tegemoetkoming in de kosten
Laat u zich door het eigen risico niet weerhouden om hulp te zoeken. Er zijn tal van mogelijkheden om u tegemoet te komen.

Eigen risico betalen in termijnen
Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te betalen. De manier waarop verschilt per verzekeraar: bij de één betaal je het bedrag in een aantal vaste termijnen vanaf januari. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort. Bij andere verzekeraars betaal je het eigen risico achteraf in termijnen. Een regeling om je eigen risico in termijnen te betalen, moet je meestal zelf aanvragen.

Let op: Als je je eigen risico vrijwillig hebt verhoogd, is het bij de meeste verzekeraars niet meer mogelijk een afbetalingsregeling te treffen. Je moet dan het hele bedrag in één keer terug kunnen betalen.

 
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die iemand kan ontvangen als degene noodzakelijke kosten heeft die hij niet van zijn inkomen kan betalen. De gemeente is uitvoerder van de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Daarnaast kan de gemeente aan 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijstand verlenen. Als iemand tot een van deze groepen behoort kan hij mogelijk een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen. Ook hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Meer informatie is na te vragen bij de eigen gemeente.

Gemeentelijke tegemoetkoming voor minima
Er zijn gemeentes die compensatie bieden via een collectieve zorgverzekering voor minima, informeer bij uw eigen gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.