Nieuws

Wilma Noteborn over de app Zorgkaart van Huisartsen-OZL

De Zorgkaart van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg faciliteert inzicht in welke zorg- en welzijnspartijen waar in de OZL-regio actief zijn. Ideaal als hulpmiddel voor multidisciplinaire samenwerking en verbinding met het sociaal domein. Nieuw is de optie ‘wijksamenwerkingsverbanden’ binnen de Zorgkaart. In Google Maps is het bijbehorende verzorgingsgebied te zien en kan via een filter gezocht worden op bijvoorbeeld paramedici of maatschappelijk werkers actief in een bepaalde wijk. Het is ingericht om ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar kleinschalige zorgverlening dicht bij de patiënt, maar ook grootschaliger op wijkniveau. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Het gebruik van Zorgkaart in de praktijk
Wilma Noteborn (manager Ketenzorg bij Lionaron GGZ) en Mariëlle de Kock (praktijkondersteuner GGZ bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg) zijn onlangs geïnterviewd over de toepassing van de Zorgkaart en delen hun ervaringen.

Dit bericht is geplaatst met toestemming van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Terug naar het overzicht