Nieuws

Verkorten wachtlijsten door inzet van de TeleScreen

In januari 2019 is Lionarons GGZ gestart met een nieuw project om de lange wachtlijsten in de GGZ te verkorten door het inzetten van een online screeningstool, de TeleScreen van TelePsy. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ. Zorgverzekeraars en GGZ-instellingen zoals Lionarons GGZ stelden al enige tijd vast dat cliënten regelmatig zonder inzet van een objectief en gevalideerd screeningsinstrument door de huisarts of POH-GGZ naar de GGZ worden verwezen. De verwachting is dan ook dat er heel wat cliënten op de wachtlijst kunnen staan, waarvoor de GGZ-instelling helemaal geen passend (behandel)aanbod heeft. Door direct na de verwijzing en voor de start van de diagnostiek- en behandelfase de TeleScreen in te zetten, verwachten we 'vervuiling' van de wachtlijst met cliënten die we niet kunnen helpen, tegen te kunnen gaan.

In dit document leest u hoe Lionarons GGZ de genoemde oplossingsrichtingen implementeert in de behandeling van clienten en de samenwerking met andere partijen.

Terug naar het overzicht