Nieuws

Verkorten wachtlijsten door inzet van de TeleScreen

In januari 2019 is Lionarons GGZ gestart met een nieuw project om de lange wachtlijsten in de GGZ te verkorten door het inzetten van een online screeningstool, de TeleScreen van TelePsy. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ. Zorgverzekeraars en GGZ-instellingen zoals Lionarons GGZ stelden al enige tijd vast dat cliënten regelmatig zonder inzet van een objectief en gevalideerd screeningsinstrument door de huisarts of POH-GGZ naar de GGZ worden verwezen. De verwachting is dan ook dat er heel wat cliënten op de wachtlijst kunnen staan, waarvoor de GGZ-instelling helemaal geen passend (behandel)aanbod heeft. Door direct na de verwijzing en voor de start van de diagnostiek- en behandelfase de TeleScreen in te zetten, voorkomen we dat er op onze wachtlijst cliënten terecht komen met een zorgvraag die wij onvoldoende kunnen beantwoorden en voor wie verwijzing naar andere zorgaanbieders op zijn plaats zou kunnen zijn.,

In dit document leest u over onze ervaringen met het inzetten van de TeleScreen.

Terug naar het overzicht