Nieuws

Samenwerking rondom mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en mentale klachten

21.03.2024

Samenwerken loont!
In 2022 en 2023 was Lionarons GGZ één van de 12 organisaties uit de Westelijke Mijnstreek, die hun samenwerking hebben versterkt rondom mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en mentale problemen. Door professionals met een verschillende achtergrond vanuit ondersteuning, begeleiding of behandeling, met mensen uit deze doelgroep in gesprek te laten gaan, blijken lichtere of andere vormen van zorg vaker de voorkeur te krijgen. Én succesvol te zijn.

De deelnemende organisaties waren: Mondriaan, Meditta Westelijke Mijnstreek, MEE Zuid-Limburg, Gemeente Sittard-Geleen, Koraal,Stevig, Lionarons GGZ, Zuyderland GGZ, PSW, CZ en LevantoGroep.

Een LVB komt relatief vaak voor bij mensen die GGZ-zorg ontvangen (30 tot 40%). Door dit proefproject in de Westelijke Mijnstreek, wordt LVB-problematiek eerder gesignaleerd, waardoor het bestaande aanbod efficiënter wordt ingezet en de kwaliteit van zorg beter wordt. De eerste resultaten wijzen op minder doorverwijzingen naar (s)GGZ-trajecten en meer behoefte aan inzetten van begeleiding in combinatie met behandeling.

Benieuwd naar de resultaten, beschikbare tools en de gewenste manier van samenwerken? Hier vind u een overview van de belangrijkste resultaten.

Terug naar het overzicht