Nieuws

Overzicht (niet) gecontracteerde zorgverzekeraars 2021 (28.11.2020)

Graag informeren wij u over de verzekeraars waar Lionarons GGZ voor 2021 geen overeenkomst mee is aangegaan.

De reden dat wij met sommige verzekeraars geen contract hebben afgesloten, is dat Lionarons GGZ voor de tarieven van deze verzekeraars niet de kwaliteit van zorg kan bieden die we gewend zijn.

Overzicht verzekeraars

Wat betekent dit voor u?

Als u zich voor 2021 bij één van de niet-gecontracteerde verzekeraars verzekert, kunnen wij u niet in behandeling nemen. U zult dan bij een andere zorgaanbieder in behandeling moeten gaan.

Als uw behandeling in 2020 al is gestart en u gesprekken heeft gehad met een psycholoog, valt dit behandeltraject nog onder de overeenkomst van 2020. Deze behandeling wordt dus gewoon verder af gemaakt tot maximaal 365 dagen ná het eerste contact, ook als de volgende behandelcontacten in 2021 zijn. De behandeling kan in 2021 echter niet verder worden verlengd (langer dan 365 dagen na het eerste contact) en er kunnen ook geen andere problemen worden opgepakt dan waarvoor u nu wordt behandeld.

Als u graag in zorg wilt komen of wilt blijven bij onze instelling, heeft u nog de mogelijkheid om voor het eind van het jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wij kunnen geen advies geven over welke verzekeraar het beste past bij uw persoonlijke situatie. We kunnen alleen aangeven met welke verzekeraars wij wél een overeenkomst hebben afgesloten.

Cliënten van verzekeraars waar we geen overeenkomst mee aangaan, kunnen alleen bij ons in zorg komen als ze van hun verzekeraar een schriftelijke bevestiging hebben dat zij een tegemoetkoming krijgen (bevestiging dat 100% wordt vergoed). Indien dit niet het geval is, kunnen wij deze cliënten niet in zorg nemen.

Terug naar het overzicht