Nieuws

Meekijkconsulten via Zorgdomein (23.02.21)

De Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland (VEZN) heeft ons opnieuw een innovatie-subsidie toegekend voor het implementeren van zogenaamde meekijkconsulten binnen Zorgdomein.

Meekijkconsulten werden tot nu toe met name gebruikt binnen de somatische eerstelijns zorg. Op verzoek van een huisarts in ons werkgebied gaan wij nu ook meekijkconsulten bieden voor de GGZ. Daarmee is Lionarons GGZ de eerste GGZ-instelling in Nederland die deze mogelijkheid binnen Zorgdomein biedt. Het meekijkconsult leent zich met name voor korte consultatievragen die beantwoord kunnen worden op basis van schriftelijke informatie van de consultatievrager. Er is dus geen telefonisch of face-to-face contact met de consultatievrager of een patiënt. Het voordeel van een meekijkconsult is dat het advies via Zorgdomein rechtstreeks in het HIS van de huisarts terecht komt.

We starten met een pilot met een aantal huisartspraktijken: de huisartsen van de Hagro Heerlen Centrum, huisartsenpraktijk Puth en huisartsenpraktijk Limbricht, waarna de mogelijkheid ook voor andere huisartsen wordt aangeboden. Het meekijkconsult is bedoeld voor de huisarts en POH-GGZ, gericht op het versterken van de eerste lijn op het gebied van GGZ-problematiek en leent zich voor consultatievragen op het gebied van diagnostiek, medicatie, gedragsmatige begeleiding en indien nodig passende verwijzing.

Meer informatie over het meekijkconsult kunt u bekijken op de website van Zorgdomein.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Wilma Noteborn, manager Ketenzorg.

Terug naar het overzicht