Nieuws

Lionarons GGZ zet zich in voor verkorten wachtlijsten

In de zomer van 2017 zijn door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS afspraken gemaakt om
de lange wachttijden in de GGZ terug te dringen. De wachttijden zijn een complex geheel van individuele, landelijke
en regionale knelpunten. In 23 regio's in Nederland zijn Regionale Taskforces Wachttijden GGZ ingericht. Lionarons
GGZ maakt samen met andere relevante partijen deel uit van de Regionale Taskforce Zuid-Limburg.

In de periode van oktober 2017 tot en met februari 2019 heeft KPMG Health de Regionale Taskforces begeleid. In
februari 2019 heeft KPMG Health de 'Lessons learned' uit de begeleiding van de Regionale Taskforces gebundeld in
een rapportage, waarin knelpunten en oplossingsrichtingen op individueel en regionaal niveau worden benoemd.
In dit document leest u hoe Lionarons GGZ de genoemde oplossingsrichtingen implementeert in de behandeling van
cliënten en samenwerking met andere partijen.

Uiteraard zijn lang nog niet alle knelpunten opgelost en blijven wij ons (met onze regionale partners) inspannen om
de wachtlijsten in de GGZ te verkorten.

In dit document leest u hoe Lionarons GGZ de genoemde oplossingsrichtingen implementeert in de behandeling van clienten
en de samenwerking met andere partijen. Recent is deze update verschenen over onze aanpak van de wachttijden in het
tweede half jaar van 2019.

Terug naar het overzicht