Nieuws

Lionarons GGZ wil jeugdhulp vernieuwen

11 mei 2022

Kortere wachtlijsten. Minder uithuisplaatsingen. Minder kinderen en jongeren die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten. Dat is wat Lionarons GGZ en 24 andere Zuid-Limburgse organisaties in de jeugdhulp willen bereiken door nog nauwer samen te gaan werken. Om ons streven kracht bij te zetten, tekenden we op 10 mei een intentieverklaring.

Het initiatief heeft als doel om jongeren thuis op te laten groeien - zo normaal mogelijk. We willen daarbij zoveel mogelijk voorkomen dat de problemen van jeugdigen en hun gezinnen zó groot worden, dat zij hoogspecialistische hulp nodig hebben. De veerkracht van jeugdigen, hun gezin en de directe omgeving is daarbij ons vertrekpunt. Waar mogelijk vullen we die aan met ondersteuning uit de basisvoorzieningen – het voorliggend veld. Is er specialistische zorg nodig dan wordt die snel, integraal, op maat én zo kortdurend mogelijk ingezet. Zo willen we gezamenlijk bouwen aan een integrale jeugdhulp, zonder schotten tussen de verschillende soorten ondersteuning en organisaties. Jeugdhulp die voortgezet kan worden, ook als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. Wanneer alle partijen én de gemeenten goed samenwerken, kunnen we de versnippering in de jeugdhulp tegengaan en de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Als Initiatief hebben we met onze visie helder wát er moet gebeuren. Het hoe geven we in gezamenlijkheid vorm. Het ondertekenen van de intentieverklaring zien wij als een mooie, eerste stap.

Bekijk hier het persbericht.

Terug naar het overzicht