Nieuws

Lionarons GGZ hoofdaannemer coöperatie JenS

Op 1 januari 2023 is Lionarons GZZ toegetreden als lid van de coöperatie JENS. Sinds de start van JENS in januari 2019 is Lionarons GGZ als onderaannemer al betrokken geweest bij JENS. Zowel JENS als Lionarons GGZ bieden zorg en ondersteuning zoveel mogelijk multidisciplinair aan in de directe leefomgeving van de cliënt en gezamenlijk met andere zorgverleners.

In de afgelopen jaren is de relatie en de samenwerking tussen beide partijen verder geïntensiveerd. De toetreding van Lionarons GGZ is dan ook een logische vervolgstap op deze ontwikkeling.

Sinds 1 januari 2019 voert JENS als samenwerkingsverband het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling uit in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Zie voor meer informatie de website van JenS.

#samenandersdoen

Terug naar het overzicht