Nieuws

Lionarons GGZ behaalt Keurmerk Kindcheck in de GGZ (16.12.19)

16.12.2019
Code GROEN voor Lionarons GGZ! Onze instelling voldoet aan de gestelde basiseisen van de implementatie van de Kindcheck in de GGZ en heeft de kleur GROEN toebedeeld gekregen. De basiseisen zijn voortgekomen uit de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Sinds 2013 zijn hulpverleners verplicht om te handelen volgens de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wanneer zij vermoeden dat een kind wordt verwaarloosd of mishandeld. Naast signalen die de hulpverlener in rechtstreeks contact met kinderen opvangt, moet deze ook afgaan op signalen bij volwassen cliënten met kinderen. Dat betekent dat de hulpverlener zich af moet vragen of hun problemen schadelijke gevolgen kunnen hebben voor hun kinderen. En of deze kinderen wel veilig zijn. Vanaf 1 september 2014 kan het Keurmerk Meldcode worden aangevraagd voor organisaties waarvan tenminste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol succesvol hebben laten toetsen.
Meer informatie over de Kindcheck leest u hier.

Terug naar het overzicht