Nieuws

Labdiagnostiek: samen voor betere zorg met onze verwijzers (23.02.21)

Het probleemgericht en per indicatie aanvragen van laboratoriumdiagnostiek bevordert zinnige en zuinige zorg: het wil onnodige diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op een onjuiste indicatie voorkomen.

Bij cliënten met complexe problematiek waarbij het voorschrijven van medicatie is geïndiceerd, zullen onze artsen (psychiaters en specialist ouderengeneeskunde) de huisarts verzoeken om labonderzoek ten behoeve van de cliënt te verrichten en testresultaten met ons te delen. Hierbij nemen we het belang van individuele farmacotherapie bij cliënten met verschillende aandoeningen of patiëntkenmerken mee.

Met name op het gebied van farmacogenetica is samenwerking met de eerste lijn voor ons van belang. Famacogenetica onderzoekt de relatie tussen variaties in het DNA en de effecten van geneesmiddelen. Het doel van farmacogenetisch onderzoek is om op basis van DNA-variaties te verklaren waarom een geneesmiddel in de gebruikelijke dosering anders werkt of juist onverwachte bijwerkingen geeft. Farmacogenetisch onderzoek kan overwogen worden in bepaalde gevallen bijvoorbeeld bij het zoeken naar een verklaring voor onverwacht veel bijwerkingen of een lage effectiviteit van een geneesmiddel. Het onderzoek hoeft in principe slechts eenmalig uitgevoerd te worden, omdat het farmacogenetisch profiel van een patiënt niet verandert. Ook bij complexe verwijzingen op het gebied van neurocognitieve aandoeningen is labonderzoek vaak van meerwaarde (zie bijvoorbeeld de NHG standaard dementie).

Samenwerking met de huisarts
Lionarons GGZ hecht grote waarde aan nauwe samenwerking met de huisartsenzorg.

In het kader van het bieden van veilige zorg vragen wij de huisarts somatisch relevante informatie (inclusief een overzicht van gebruikte medicatie) met de verwijzing van de cliënt mee te sturen. In dat kader beschikken wij ook graag over informatie betreffende variaties in metabolisering van uw patiënt.

Hoewel de CYP-450 bepaling voor ons als GGZ-instelling met name van belang is voor de psychiatrische medicatie die wij (mogelijk) voorschrijven, kan de informatie uit farmacogenetisch onderzoek ook voor de huisarts én de apotheker van belang zijn bij het voorschrijven van somatische medicatie (in de toekomst) voor de patiënt in kwestie.

Voor patiënten verwezen naar Lionarons GGZ, waarvan wij verwachten dat zij in het kader van hun behandeling medicatie moeten gaan gebruiken of wellicht al gebruiken, vragen wij u om indien geïndiceerd, een farmacogenetische bepaling aan te vragen. Aangezien het een DNA-test betreft, blijft de uitslag voor de patiënt levenslang geldig. Alle nieuwe medicatie kan op de genotypering worden afgestemd.

Vanzelfsprekend is Lionarons GGZ voor de huisarts beschikbaar voor het interpreteren van de testresultaten zodat deze ook bij het eventuele voorschrijven van medicatie in de toekomst gebruik kan maken van de genotypering van de cliënt.
Ook is Lionarons GGZ huisartsen graag van dienst met psychiatrische consultatie op het gebied van psychiatrische medicatie en farmacogenetisch onderzoek.

Tot slot verwijzen wij graag naar de LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.

Heeft u hierover vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Terug naar het overzicht