Nieuws

Chris Quanjel neemt afscheid van Lionarons GGZ met prachtige metaforen

08.06.2022

Op 1 mei 2022 nam Chris Quanjel afscheid als zorgdirecteur Kind en Jeugd van Lionarons GGZ om te gaan genieten van haar welverdiende pensioen.

Als blijvende herinnering schonk Chris aan directie en medewerkers van Lionarons GGZ drie grote foto’s voor de locaties Schaesbergerweg en Reuver. De foto’s zijn gemaakt door haar zoon Karsten Russ en hebben voor Chris een speciale betekenis. Hieronder licht Chris toe waarom ze juist voor deze foto’s heeft gekozen.

Ik heb drie foto’s van bruggen gekozen, omdat een brug een verbinding vormt tussen twee oevers. In ons werk binnen de geestelijke gezondheidszorg is het van zeer groot belang om op alle niveaus een brug te slaan naar de ander, om zinvol te werken, resultaat te behalen en betrokkenheid te creëren.

Dat begint al tussen de behandelaar en de cliënt, maar ook tussen collega’s onderling, tussen medewerkers en directie, tussen Lionarons GGZ en de verzekeraars, gemeenten, ketenpartners, etc.

“Het grote in de mens is dat hij een brug is en geen doel.”

Friedrich Nietzsche

Als je op de ene oever van de brug staat, heb je een ander perspectief dan op de andere oever. Om tot een gezamenlijk perspectief te kunnen komen, zul je allebei tot halverwege de brug moeten gaan om vervolgens een gezamenlijk perspectief (visie, strategie) te ontwikkelen. Van daaruit kunnen beide partijen in gezamenlijkheid verder in het hulpverlenings- of samenwerkingsproces. In het werk staan we vaak op twee verschillende oevers. Wij kijken vaak vanuit de inhoud naar een bepaald thema terwijl gemeentes of zorgverzekeraars begrijpelijkerwijs vanuit de financiële kant kijken. Het is steeds weer belangrijk om de stap naar het midden van de brug te maken, om met oog voor beide standpunten gezamenlijk verder te kunnen.

“Angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen.”

Willem van Kamp

Op één foto rust de brug bovendien op een stevig fundament. Het is van belang dat dit fundament stevig blijft en niet onder invloed van interne betonrot verzwakt of door externe invloeden (zoals hoog water of storm) of andere gebeurtenissen aangetast wordt. Zowel interne kwesties die binnen een organisatie spelen of invloeden van buitenaf, kunnen het fundament van de brug beschadigen. Directie en management moeten voortdurend in de gaten houden dat het fundament van de brug blijft staan.

“We bouwen te veel muren om ons heen en niet genoeg bruggen naar het leven van anderen.”

Joseph Fort Newton

De foto’s laten donkere wolken en duisternis zien. Ook binnen organisaties verschijnen regelmatig donkere wolken en duisternis. Het is belangrijk om hier voortdurend aandacht voor te hebben. Op de foto’s is echter ook een blijvend lichtpunt te zien. Het is de kunst om dit lichtpunt ook in duistere dagen te zoeken en van daaruit met goede moed door te gaan. Een lichtpunt in donkere dagen dat onze hulpverleners ook steeds weer opnieuw aan kinderen en hun ouders bieden.

NB:

  • de foto’s van Karsten Russ zijn te bestellen via zijn website. Met de verkoop van zijn fotomateriaal steunt Karsten jaarlijks een goed doel.
  • u kunt de foto's bekijken door op de afbeelding te klikken.

Terug naar het overzicht