Nieuws

Animatie- en instructievideo's voor gebruik van ons eHealth platform (23.02.21)

Scott Huppertz is student Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven en heeft het afgelopen jaar zowel een onderzoeks- als een implementatiestage doorlopen binnen onze afdeling Ouderenzorg. Er werd geconstateerd dat de oudere doelgroep (55+) met depressie en angststoornissen vrijwel geen gebruik maakt van ons eHealth-platform. De onderzoeksstage van Scott resulteerde in een adviesrapport waarin werd gesteld dat de realisatie en implementatie van een instructievideo een mogelijke oplossing kan bieden om het draagvlak, de gebruiksvriendelijkheid, de duidelijkheid, de zelfredzaamheid en de motivatie voor het platformgebruik onder oudere cliënten (55+) met depressie- en angststoornissen te verhogen. Samen met Lionarons GGZ werd een implementatieproject opgestart om het gebruik van het eHealth platform onder ouderen (55+) met behulp van de instructievideo’s te stimuleren.

Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de Stimuleringsmaatregel eHealth Thuis (SET) Covid-19 2.0 werden in samenwerking met onze eHealth-aanbieder Embloom instructievideo’s ontwikkeld. Deze video’s werden door Scott zowel onder de cliënten als onder de behandelaren van de afdeling Ouderenzorg geëvalueerd waarna de klantbehoeften en de gebruikservaringen aan Embloom werden teruggekoppeld. Aan de hand van o.a. deze input heeft Embloom de video’s doorontwikkeld. Tevens werd in samenwerking met onze eHealth-aanbieder gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘handleidingenwebsite’. Op deze website zal voor de oudere cliënt (55+) een animatievideo, een laagdrempelige handleiding en instructievideo’s voor het gebruik van het eHealth platform worden geplaatst. Voor deze website heeft Scott het schrijven van het animatiescript op zich genomen. Tevens heeft Scott mee gewerkt aan een informatieflyer voor cliënten over de ‘handleidingenwebsite’ met de diverse onderdelen.

Tot slot leverde Scott aan de de directie Ouderenzorg een door hem geschreven implementatieplan. Middels dit implementatieplan wordt een overzicht van veranderingen gecommuniceerd om zodoende de instructievideo’s (later ‘handleidingenwebsite’) te implementeren en het gebruik van het eHealth-platform binnen de organisatie te stimuleren. Gedurende zijn stageperiode heeft Scott met behulp van diverse interventies vastgesteld dat deze veranderingen kunnen bijdragen aan een optimale en meer efficiënte inzet van het eHealth-platform.

Scott is eind februari geslaagd voor zijn opleiding. We zijn hem zeer erkentelijk voor de enthousiaste en gedegen manier waarop hij beide stages heeft vorm gegeven.

Terug naar het overzicht