Wachttijden
Hieronder vindt u een overzicht van de aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd van onze locaties (specialistische GGZ en generalistische basis GGZ).
 
Conform NZa regeling publiceren wij de wachttijden slechts een keer per maand. Voor actuele wachttijden adviseren wij u om contact op te nemen met het secretariaat.

 
Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich bij ons meldt voor het maken van een afspraak, tot het moment dat u voor een eerste intakegesprek gezien kunt worden. De aanmeldingswachttijd in de eerste kolom van het overzicht is de stand van zaken aan het begin van de maand.

In de tweede kolom ziet u de aanmeldingswachttijd retrospectief. Dat is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De Nederlandse Zorgautoriteit schrijft voor dat de wachttijden op deze manier berekend moeten worden.

Behandelingswachttijd
Voordat u aan de daadwerkelijke behandeling van uw klachten begint, is er eerst een fase waarin de behandelaar nagaat wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden wij u kunnen bieden. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie, kan deze fase even duren.   

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is erg afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen; het kan dus per persoon verschillen. De weergegeven behandelingswachttijd wordt ook retrospectief berekend en is dus de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden.

 

Verschillende locaties 
Bij de wachttijd per locatie moet u rekening houden met het feit dat wij werken met kleine vestigingen waar dus ook een beperkte capaciteit is. Als u bereid bent om naar een andere locatie te gaan voor uw behandeling, kunt u dit het beste aangeven bij de aanmelding. Dit kan schelen in de tijd die u moet wachten.
 
Specifieke wachttijden
Diagnosegroep
Indien er voor de behandeling van specifieke diagnoses een langere behandelingswachttijd bestaat dan kunt u deze wachttijd per diagnosegroep in het overzicht terugvinden.

Zorgverzekeraar
Soms is de aanmeldings- en/of behandelingswachttijd afhankelijk van de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Dit heeft te maken met de contractafspraken die wij met de afzonderlijke zorgverzekeraars maken. Indien er voor een bepaalde zorgverzekeraar een langere wachttijd bestaat dan kunt u deze terugvinden in het overzicht.
 
Wachttijden te lang?
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u namelijk ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).
 
Campagne 'Weg van de wachtlijst'
Lionarons GGZ neemt deel aan de campagne 'Weg van de wachtlijst' in het kader van het terugdringen van de wachttijden in de GGZ. Deze campagne heeft als doel cliënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan.
Zie voor meer informatie: www.wegvandewachtlijst.nl