Aanmelden
Bespreek uw klachten eerst met de huisarts en/of POH-ggz (de praktijkondersteuner van uw huisarts op het gebied van geestelijk gezondheidszorg). Hij of zij zal een verwijsbrief opstellen waarin u wordt verwezen voor specialistische GGZ of generalistische basis GGZ. Zodra wij de verwijsbrief binnen hebben kunnen we u inschrijven en benaderen voor een intakegesprek. 

Voor kinderen onder de 18 jaar kan het zijn dat (tevens) een beschikking van de gemeente en/of een indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig is. Dit is per gemeente verschillend. Wij adviseren u zich hieromtrent te laten informeren door de gemeente waarin u staat ingeschreven.
 
Aanmelding
Bij de telefonische aanmelding worden uw persoonsgegevens opgenomen en u wordt gevraagd kort aan te geven wat uw problematiek is, zodat nagegaan kan worden of u bij onze instelling aan het goede adres bent. Na de aanmelding wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Indien er een wachttijd bestaat, zal het secretariaat u daarover informeren. 
 
Intake
Tijdens het intakegesprek gaat de behandelaar met u na wat uw klachten zijn. Soms is het nodig om aanvullend psychodiagnostisch testonderzoek te doen. Aan het eind van de intake stellen we in overleg met u een behandelplan op met een inschatting van de behandeltijd en de te verwachte resultaten.  
 
Behandelresultaat
Om het effect van uw behandeling te kunnen meten maken wij gebruik van online psychologische vragenlijsten die ter beschikking worden gesteld door TelePsy. U wordt gevraagd om tijdens en na afloop van uw behandeling een test via TelePsy in te vullen. Uw behandelaar zal vervolgens samen met u de resultaten van deze meting(en) bespreken. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dit natuurlijk aangeven bij uw behandelaar.