Flyers specifiek (groeps)aanbod
ADHD training
voor kinderen met ADHD en hun ouders

ASS (autisme) training
voor kinderen met een vorm van autisme

Dit ben ik!
voor kinderen die moeilijkheden ervaren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling

Dyslexie
voor kinderen die moeite hebben met lezen en spelling

Emotieregulatie training
voor jongeren die moeite hebben met het reguleren van gedrag en emotie

Faalangst training
voor basisschoolkinderen met faalangst

Kinderen de baas?
voor ouders van kinderen met gedragsproblemen
 
Minder boos en opstandig
voor kinderen met gedragsproblemen

Plezier op school
voorbereiding voor aanstaande brugklassers

Schematherapie jongeren
voor jongeren die problemen ervaren in de omgang met zichzelf en/of hun omgeving

Sociale vaardigheden onderbouw

Sociale vaardigheden bovenbouw

Sociale vaardigheden jongeren

Speltherapie 
Al spelend vertelt een kind zijn verhaal