Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze hulpverlening dan kunt u uw klacht te allen tijde bespreken met uw behandelaar. Tevens bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen of uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ons klachtenreglement hieronder downloaden.
 
Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
Lionarons GGZ is bovendien aangesloten bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. U kunt eventueel ook hier terecht met klachten. Meer informatie over deze geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl