Nieuws

Update: Extra maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen

Zoals u waarschijnlijk inmiddels in het nieuws heeft vernomen, zijn de landelijke maatregelen om verdere verspreiding het Corona virus inmiddels verder aangescherpt.

Gewoon geopend en bereikbaar
Vooralsnog is Lionarons GGZ als zorginstelling gewoon geopend en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.

Afspraken kunnen ook telefonisch
Indien u (milde) klachten vertoont, vragen wij u om niet naar kantoor te komen voor uw afspraak. Indien nodig en mogelijk worden afspraken met uw hulpverlener zoveel mogelijk omgezet naar een telefonische afspraak. Verder zal het in de loop van de week mogelijk worden om de afspraak met uw hulpverlener via beeldbellen te laten plaatsvinden. Hiervoor dient u wel in te loggen op ons cliëntenportaal. Ook contact via Skype of Facetime behoort tot de mogelijkheden.

Indien nodig afspraak afzeggen
Mocht u ernstige klachten vertonen en te ziek zijn om zelfs telefonisch contact te hebben met uw hulpverlener, dan vragen wij u de afspraak zo snel mogelijk af te zeggen via ons secretariaat 088 166 11 00.
Ook als u ons dit minder dan 24 uur vóór de afspraak pas kunt laten weten. Er volgt (zolang dit Corona beleid nodig is) dan ook geen factuur voor het te laat afzeggen van een afspraak.

Aangezien een aantal van onze medewerkers schoolgaande kinderen heeft en natuurlijk ook zelf onverhoopt ziek kunnen worden, is het soms nodig een (telefonische) afspraak te verzetten. Wij zullen u hierover in dat geval zo snel mogelijk informeren.

Hulp buiten onze kantoortijden
Mocht u buiten onze openingstijden dringend hulp nodig hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de huisartsenpost in uw regio.

Maatregelen
Verder vragen wij u én onze medewerkers:

  • Geen handen te schudden.
  • Bij (milde) klachten niet naar onze locatie te komen.
  • Regelmatig 20 secondes uw handen te wassen.
  • 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Niezen in een papieren zakdoek en deze meteen weggooien (of niezen in uw mouw als u geen zakdoek heeft).
  • Hoesten in uw mouw.

RIVM
We staan in nauw contact met het RIVM en andere deskundigen. Mochten er andere maatregelen nodig zijn, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Raadpleeg ook zelf de website van het RIVM: www.rivm.nl

Ouderen
Met name voor onze doelgroep Ouderen, die extra kwetsbaar zijn, nemen we extra voorzichtigheid in acht.

Wij wijzen ouderen, die in afzondering moeten blijven en geen bezoek van kinderen of kleinkinderen krijgen, dat de mogelijkheid bestaat contact op te nemen met hulplijnen.

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor ouderen en andere kwetsbaren die in quarantaine of thuisisolatie zijn. Mensen kunnen hier terecht voor vragen, maar ook voor een luisterend oor.

Het telefoonnummer is 070-445588
www.rodekruis.nl

De Luisterlijn
Daarnaast is er ook nog altijd de luisterlijn, dit is een organisatie van vrijwilligers die erin geschoold zijn om mensen die psychische klachten hebben een luisterend oor te bieden. Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Zuid- en Midden Limburg 045-5719999
Noord-Limburg 077 - 354 88 88
www.deluisterlijn.nl

Terug naar het overzicht