Nieuws

Cliënttevredenheidscijfers 2018

Lionarons GGZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg. Deze kwaliteit komt voornamelijk tot uiting in de tevredenheid van onze cliënten en de door hen gerapporteerde behandeleffectiviteit.
Wij meten deze tevredenheid door middel van de CQi-GGZ-VZ-AMB bij volwassenen (18+) en de Jeugdthermometer bij jeugdigen.
Cliënten vullen deze vragenlijst na afloop van de behandeling in. Hierin geven zij antwoord op verschillende vragen over:

  • de manier waarop de behandelaar met cliënt omging (begripvol, respectvol).
  • de mate waarin cliënt heeft kunnen meebeslissen over zijn behandeling.
  • de mogelijkheid om familie of naasten te betrekken bij de behandeling.
  • de mate waarin cliënt tevreden is over het resultaat van de behandeling.
  • of de cliënt door de behandeling beter kan omgaan met zijn klachten/de klachten zijn verholpen.
  • de informatie die cliënt gedurende de behandeling gekregen heeft.

Tevens wordt cliënt gevraagd een algemeen rapportcijfer voor de behandeling te geven.

Wij zijn erg tevreden met de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek en hopen dat we deze in 2019 kunnen voortzetten of, nog liever, verder kunnen verbeteren.

Volwassenen

Kinderen
Vragenlijst voor ouders van kinderen 12-


Vragenlijst voor kinderen 12+

Terug naar het overzicht