Waarom moeten beide ouders toestemming verlenen voor behandeling van het kind?
Is uw kind 15 jaar of jonger, dan is een onderzoek en/of behandeling wettelijk gezien pas mogelijk met toestemming van beide gezagdragende ouders.

Na echtscheiding is de hoofdregel dat de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen over hun minderjarige kinderen. Dit betekent dat BEIDEN beslissen over de behandeling van hun kind en dat BEIDEN evenveel recht hebben op informatie over de behandeling. 
 
Zonder de toestemming van beide ouders kunnen wij dus enkel met de ouder spreken die wel toestemming heeft gegeven en dus niet met uw zoon/dochter.

Op verzoek van een van de ouders kan de rechter besluiten het ouderlijk gezag aan één ouder toe te wijzen. De niet-gezagdragende ouder is geen wettelijk vertegenwoordiger meer van het kind en kan niet meer meebeslissen over de behandeling. In dit geval is dus alleen toestemming vereist van de gezagdragende ouder.