Hoe lang duurt een behandeling?
De duur van uw behandeling is afhankelijk van de ernst en het soort klachten, uw persoonlijkheid, etc. Na het intakegesprek en eventueel onderzoek heeft de behandelaar hier een beter beeld van en bespreekt met u het behandelplan. Hierin wordt aangegeven hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. In grote lijnen kunt u rekening houden met ongeveer 5-8 sessies als het gaat om eenvoudige problematiek en rond de 25 sessies als problemen en klachten al lang bestaan en uw persoonlijkheid hierbij een rol speelt.