Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze zorgverlening, laat ons dit dan altijd weten. Zo geeft u ons de kans om zaken (op tijd) te verbeteren. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar of schriftelijk kenbaar maken aan de directie. Samen proberen we tot een passende oplossing te komen. U kunt ons klachtenreglement hieronder downloaden.
Geschillencommissie Zorg
Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost conform ons klachtenreglement dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg.

Contactgegevens:
Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

www.degeschillencommissiezorg.nl  
 
Mocht u niet tevreden zijn, blijft u er dan niet mee rondlopen
Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliënten die te maken hebben met jeugdzorg en onder de Jeugdwet vallen. Jongeren én hun ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst van Lionarons GGZ of de gemeente. Lees meer..