Waarom moet ik betalen als ik een afspraak niet (op tijd) afzeg?
Een psychologische behandeling is niet iets vrijblijvends. Samen met uw hulpverlener bent u een behandeltraject overeengekomen, dat wij willen volgen. Frequent (of niet) afzeggen belemmert de verbetering van uw klachten en is daarom niet gewenst. Voor uw behandeling reserveren wij tijd en ruimte, hetgeen kosten met zich meebrengt. Bij niet op tijd afzeggen brengen wij deze kosten dan ook bij u in rekening. Als u tijdig - dat is tot en met een dag (24 uur) vóór het consult - afzegt, worden er GEEN kosten in rekening gebracht. Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 65 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.