Vrijwillig eigen risico
Als je het komend jaar weinig zorgkosten verwacht kan je het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. Je kunt meestal kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit is naast het verplichte eigen risico van €385. Je totale eigen risico kan dus oplopen tot €885.

In ruil voor het risico dat je loopt, betaal je minder premie. Dat kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand. Meestal krijgt de klant dan een korting op de jaarpremie ter hoogte van 50% van het bedrag waarmee hij het eigen risico verhoogt.

Heb je een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die je maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico.