Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijg je géén rekening van de zorgverzekeraar toegestuurd:

 • kosten van de huisarts;
 • verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • bruikleenartikelen;
 • ketenzorg: dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken;
 • wijkverpleging; 
 • de griepprik voor risicogroepen;
 • zorg die vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering vergoed wordt;  

Let op bij spoedeisende hulp: voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.


 

Vrijstelling verplicht eigen risico
Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of helemaal niet in rekening te brengen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je:

 • Naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt;
 • Gebruik maakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanraadt;
 •  Een preventieprogramma volgt tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten.

Of en in welke gevallen je vrijstelling of korting op het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf.
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.