Wat als je lopende de behandeling 18 jaar wordt?

De zorgplicht van de gemeente houdt op wanneer iemand 18 jaar wordt. Vanaf dat moment wordt de zorg die in het basispakket zit de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Het is van belang dat u dan wel goed verzekerd bent. Regel dit tijdig.

  • Als de verzekeraar de betreffende behandeling bij dezelfde zorgaanbieder heeft ingekocht als de gemeente, dan zou kan de jeugdige in principe bij deze behandelaar moeten kunnen blijven en zal de factuur vanaf de 18-jarige leeftijd naar de verzekeraar gaan in plaats van de gemeente.
  • Als de verzekeraar dezelfde zorg bij een andere aanbieder heeft ingekocht, dan zal de jeugdige moeten overstappen naar deze behandelaar en zal zorginhoudelijke (gegevens)overdracht tussen behandelaren moeten plaatsvinden. De jeugdige kan bij de keuze voor een zorgverzekeraar meewegen welke behandelaren deze gecontracteerd heeft.
  • Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgaanbod heeft gecontracteerd dat niet in het basispakket zit. In dat geval is er sprake van ‘zorg die niet onder een ander wettelijk kader valt’ en is de gemeente gehouden deze zorg tot het 23e jaar te continueren.

Terug