Wie verleent de toegang tot jeugdzorg?

Sinds 1-1-2015 kunnen verschillende organisaties en personen toegang geven tot jeugd-GGZ:

  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente
  • De huisarts
  • De medisch specialist
  • De jeugdarts

De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor jeugd-GGZ. Met zo’n verwijzing is jeugdhulp direct toegankelijk, zonder tussenkomst van de gemeente. Gemeenten moeten zorgen voor voldoende aanbod van goede kwaliteit. Een verbinding tussen deze partijen is cruciaal, wil een gemeente regie op de uitvoering van jeugdhulp houden en wil men volgens 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur kunnen werken. Naast duidelijke afspraken en onderling vertrouwen zijn afspraken over gegevensuitwisseling en privacy hierbij van groot belang: wie krijgt wat wanneer te zien en moet wanneer wat aanleveren?

Terug