Vacature
De Wijkpraktijk biedt ondersteuning aan de huisartsenzorg door het inzetten van praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) in de huisartspraktijk. Ons werkgebied omvat de gehele provincie Limburg. Onze medewerkers houden spreekuur in de huisartspraktijk en voorzien op deze wijze in geestelijke gezondheidszorg conform het motto van de Wijkpraktijk: “GGZ dichtbij, direct en doelgericht”. De Wijkpraktijk onderhoudt korte lijnen met de samenwerkende huisartsen en speelt snel in op veranderingen in de huisartsenzorg en in de (ambulante) GGZ. De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts in wiens praktijk de werkzaamheden worden uitgeoefend. De Wijkpraktijk draagt zorg voor continue scholing en intervisie. In verband met uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:
 
2 medewerkers POH-GGZ 
 
De functie
Als POH-GGZ ondersteun je de huisarts bij de zorg voor patiënten met psychische klachten en psychosociale problemen. Je brengt op verzoek van de huisarts de problemen van de patiënt in kaart en verricht screenend onderzoek naar mogelijke psychische klachten en zo nodig naar de leefstijl en leefomstandigheden. Je geeft advies over een vervolg en biedt kortdurende begeleiding en draagt, indien nodig, zorg voor een juiste doorverwijzing. Je vervult een coördinerende rol ten aanzien van de behandeling van de patiënt en houdt in dit kader regelmatig contact met de praktijken of instellingen waar u de patiënt naar heeft doorverwezen. Je draagt zorg voor een adequate verslaglegging in het patiëntendossier volgens de richtlijnen van de huisarts en hebt  regelmatig overleg met de huisarts omtrent uw bevindingen en de voortgang. Je legt een sociale kaart aan voor de praktijk en onderhoudt contact met instanties en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënten van de praktijk. Voor zover aanwezig neem je deel aan het regulier multidisciplinair overleg in de praktijk (het hometeam), dan wel initieer je op verzoek van de huisarts een multidisciplinair overleg in de praktijk. Tot de taken kan ook de deelname horen aan projecten op GGZ-gebied zoals depressie, angst, ouderen, vroeg signalering alcohol, etc. Het inzetten van eDiagnostiek en health behoort tevens tot je taken. 

De functie wordt uitgeoefend aan de hand van bestaande richtlijnen en protocollen, maar gezien de diversiteit ook aan de hand van eigen inzichten. Dit stelt hoge eisen aan de zelfstandigheid van denken en doen. Verder dien je te beschikken over uitgebreide en in de persoon verankerde sociale vaardigheden, zoals empathie, geduld, vermogen tot motiveren en stimuleren tot verandering. Een praktische en hands-on instelling, zoals gebruikelijk in de huisartspraktijk, is onontbeerlijk. Je dient in staat te zijn samen met de patiënt mogelijke probleemoplossingen te inventariseren en een diversiteit aan problematieken vlot af te handelen.
 
Functie-eisen:
Wij zijn op zoek naar kandidaten waarbij onderstaande specifieke eisen gesteld worden:
 
1. kandidaat POH-GGZ voor gemiddeld 16 uur per week in een praktijk in Limbricht.
- Je beschikt over het diploma Bachelor Social Work of vergelijkbaar, aangevuld met diploma
  POH-GGZ;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
- Je bent per 1 mei a.s. beschikbaar op woensdag en vrijdag.
 
2. kandidaat POH-GGZ voor gemiddeld 16 uur per week in een praktijk in Heerlen.
- Je hebt bij voorkeur de masteropleiding tot psycholoog afgerond met differentiatie klinische psychologie of scholing POH GGZ bij een Nederlandse Hogeschool;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
- affiniteit/ervaring met psychiatrische problematiek;
- Je bent per 1 juni a.s. beschikbaar op donderdag en vrijdag.

3. kandidaat POH-GGZ voor gemiddeld 16 uur per week in praktijk in Linne.
- Je hebt bij voorkeur de masteropleiding tot psycholoog afgerond met differentiatie klinische psychologie of scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
- Je hebt affiniteit/ervaring met psychiatrische problematiek;
- Je bent per 1 juni as. beschikbaar.

4. kandidaat POH-GGZ voor gemiddeld 16 uur per week in een praktijk in Sittard.
-
Je hebt bij voorkeur de masteropleiding tot psycholoog afgerond met differentiatie klinische psychologie of scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool;
- Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring;
- Je hebt affiniteit / ervaring met psychiatrische problematiek;
- Je bent per 1 juni as. beschikbaar.
 
Aanbod
Wij bieden een arbeidsovereenkomst in een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Inschaling vindt plaats conform cao GGZ in FWG 55.
 
Vanwege de veiligheid en bescherming van patiënten en medewerkers wordt bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.
 
Solliciteren
Ben je enthousiast gemaakt voor deze veelzijdige en uitdagende functie en voldoe je aan het profiel? Stuur je cv dan per mail naar 
c.essed@lionarons-ggz.nl of per post naar:

Mevrouw mr. C.L.A. Essed MHA,
Directeur P&O
Schaesbergerweg 84
6415 AJ Heerlen