Ouderenzorg
Contra-indicatie voor aanmelding bij cluster Ouderenzorg
 • Bipolaire stoornissen
 • Schizofrenie en psychotische stoornissen
 • Zwakbegaafdheid
 • Verslaving
 • Crisis
 • Matige beheersing van de Nederlandse taal

 
Zorgpaden
Om de geboden zorg zo efficiënt mogelijk te maken worden zogenaamde zorgpaden gevolgd. Een zorgpad beschrijft de onderdelen waaruit het onderzoek en/of de behandeling van een bepaalde diagnose bestaat.
Klik hier voor een compleet overzicht van zorgpaden binnen volwassenen- en ouderenzorg.

 
Unit psychosociale problematieken
 • Depressieve stoornis
 • Dysthyme stoornis 
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen: cluster B en C
 • Somatoforme stoornissen

 
Unit psycho-organische stoornissen
 • Cognitieve achteruitgang samenhangend met de leeftijd
 • Delirium
 • Dementie diagnostiek 
 • Amnestische stoornissen
 • Bijbehorende stemmingsklachten, angstklachten, psychotische klachten, gedragsstoornissen.

 
Psychodiagnostisch onderzoek

Klachtgericht onderzoek
Onderzoek dat gericht is op de klachten die cliënt ervaart.

Persoonlijkheidsonderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek gebeurt voornamelijk met behulp van vragenlijsten, die voor een deel geautomatiseerd zijn en via de computer afgenomen kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de cliënt.

Intelligentieonderzoek 
Intelligentie onderzoek wordt afgenomen als er vragen zijn met betrekking tot hoogbegaafdheid, zwak begaafdheid of de vraag naar intelligentie in het algemeen.

Neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek gebeurt meestal in combinatie met intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt bijvoorbeeld afgenomen bij cliënten met weinig zelfsturing en problemen in het structureren.


 
Therapievormen
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Cliëntgerichte therapie
 • Kortdurend oplossingsgerichte therapie
 • Schematherapie
 • Internet therapie
 • Steunend-structurerende behandelcontacten (als onderdeel van totale behandeling)  
 • Psycho-educatie

 
Groepsbehandelingen
 • Mindfulness training
 • Angst de baas
 • In de put, uit de put

 


 
Verzekerde basiszorg
Het college voor zorgverzekeringen scherpt jaarlijks aan wat valt onder verzekerde zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle zorg die wij bieden ook valt onder verzekerde basiszorg. Indien dit op u van toepassing is, zal uw intaker dit bij het adviesgesprek met u bespreken en zullen we gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn. In sommige gevallen is een werkgever bereid om bij te dragen aan de kosten of valt de zorg onder een aanvullende verzekering. Lionarons GGZ maakt zo mogelijk gebruik van Telepsy; een digitaal screenings instrument, om aan het begin van uw intake te bepalen of de zorg die u nodig heeft valt onder de verzekerde basiszorg.