Second opinion
U hebt recht op een second opinion: dit is het vragen van de mening aan een andere deskundige dan de behandelaar. Bijvoorbeeld als u meer zekerheid wilt hebben over de gestelde diagnose, omdat u wilt weten of een andere behandeling mogelijk is, of omdat u over de voorgestelde behandeling eerst nog de mening van een andere hulpverlener wilt horen. Informatie over een andere deskundige kunt u vragen bij uw behandelaar, uw huisarts, een patiëntenorganisatie of bij uw zorgverzekeraar.