Recht op informatie
In de wet is vastgelegd dat u recht heeft op informatie over wat er gaat gebeuren en waarom. Uw hulpverlener zal u duidelijk informeren over alles wat te maken heeft met de behandeling van u of uw kind. Bijvoorbeeld:

  • welk onderzoek zal plaatsvinden en de uitkomsten daarvan;
  • welke factoren mogelijk een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de problemen;
  • welke behandeling wordt voorgesteld en waarom;
  • of er sprake is van wachttijden en bij wie u in de tussentijd terecht kunt;
  • wat u mag verwachten van de behandeling en wat er van u wordt verwacht.