Geheimhouding
Alle medewerkers van Lionarons GGZ hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen niet met anderen over uw situatie praten, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij andere hulpverleners. Dat geldt ook voor het geven van informatie over uw behandeling aan 'derden'.  Secretaresses, telefonistes en ander administratief personeel hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Er zijn een paar situaties waarbij uw hulpverlener wel met anderen praat over uw dossier:

  • binnen Lionarons GGZ wordt uw dossier besproken tijdens de supervisie die uw behandelaar krijgt van een ervaren psycholoog/psychotherapeut/psychiater. Daarnaast wordt aan het begin en voor het eind van een behandeling elke cliënt besproken in het teamoverleg, waarbij gezamenlijk wordt gekeken naar wat de beste behandeling is die een cliënt kan ontvangen en of een behandeling kan worden afgerond. Alle aanwezigen zijn hulpverleners van Lionarons GGZ en vallen onder de geheimhoudingsplicht;

 
  • uw huisarts of andere verwijzer krijgt bericht over de aanvang en de afronding van uw behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Indien uw huisarts deel uitmaakt van een hometeam, dan kan uw dossier ook hier besproken worden, tenzij u hier geen toestemming voor geeft. Een hometeam is een overlegverband dat bestaat uit uw huisarts, een psycholoog van Lionarons GGZ en andere hulpverleners;
  • In de situatie dat u aangeeft of uw behandelaar inschat dat er gevaar voor uzelf of uw   omgeving kan optreden als niet wordt ingegrepen (crisissituatie) kan het voorkomen dat de hulp van een externe crisisdienst wordt ingeroepen. Hierbij wordt informatie verschaft die voor de crisisdienst nodig is om in te schatten of hun ingrijpen nodig is. Dergelijke situaties worden zeer zorgvuldig ingeschat en eerst besproken. Er wordt altijd aantekening van gemaakt in uw dossier wat de overwegingen waren om zo te handelen.

 
Voor meer informatie over medisch beroepsgeheim in het algemeen kunt u dit factsheet van het Min. van VWS doornemen.