Bescherming van privacy
In het belang van een goede hulpverlening is het nodig dat er gegevens worden geregistreerd en vastgelegd. Dat gebeurt in de vorm van een dossier. In de wet is vastgelegd dat Lionarons ggz zich moet houden aan regels waarin de bescherming van de privacy is gewaarborgd. De dossiers worden achter gesloten deuren bewaard. In het dossier zit alle informatie die van belang is voor de behandeling, zoals: 

  • administratieve gegevens;
  • gegevens uit de intake en eventueel onderzoek;
  • medicijngebruik;
  • behandelovereenkomst;
  • aantekeningen over de voortgang en evaluatie van de behandeling;
  • correspondentie.