Recht op inzage of kopie dossier
U heeft het recht om uw dossier in te zien en te lezen. Wanneer u van mening bent dat er onjuistheden in staan, of dat het onvolledig is, kunt u aanvullingen laten aanbrengen. U kunt ook vragen om een kopie van uw dossier of een gedeelte daarvan. Uw dossier wordt vijftien jaar bewaard en daarna vernietigd. Mocht u uw dossier eerder willen laten vernietigen, dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek bij de directie van Lionarons GGZ indienen.