Bestuur en toezicht
Lionarons GGZ heeft in december 2008 een Raad van Commissarissen aangesteld met het doel onafhankelijk toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur van de instelling.  

Per 1 juli 2016 is de bestuursfunctie overgedragen van oprichter mevrouw drs. Helen Lionarons naar mevrouw drs. Lara Simons-Essed.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 3 onafhankelijke leden.

 
Governancecode Zorg 2017
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hanteren de Governancecode Zorg 2017 als uitgangspunt voor hun functioneren.

Deze code biedt de zorgsector een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg aan de cliënt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de toepassing van de verschillende principes van de code. 

Klik hier voor de integrale versie van de Governancecode Zorg 2017.